Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Depressiviteit


Depressiviteit - Mijn persoonlijke verhaal
Mijn depressiviteit was heel moeilijk. Ik ontwikkelde een depressie na een kwetsuur waaraan ik chronische pijn en andere veranderingen in mijn leven had overgehouden. Ik probeerde mijn hoofd boven water te houden. Toen ik zelfmoordgedachten begon te krijgen, besefte ik dat ik mijn depressie niet meer in de hand had. Ontkenning was niet de beste optie.


Depressiviteit - Medische opties
Het is mogelijk om met depressiviteit om te gaan. Er zijn vele verschillende opties. Depressies worden soms veroorzaakt door chemische onbalansen. Vaak worden geneesmiddelen gebruikt om deze onbalans te corrigeren.

Een arts kan geschikte medicijnen voorschrijven of je naar een andere arts doorverwijzen die hier meer kennis over heeft. Er zijn diverse antidepressiva beschikbaar en soms kan meer dan één geneesmiddel worden voorgeschreven. Je arts kan het voor te schrijven geneesmiddel bepalen op basis van verschillende factoren:

  • Hoe heeft de depressiviteit jouw activiteitenpatroon beïnvloedt?
  • Zijn je eetgewoonten erdoor beïnvloed?
  • Hoe heeft jouw slaappatroon gevarieerd sinds de depressie is begonnen?
  • Ben jij sinds het begin van je depressiviteit in andere dingen geïnteresseerd dan voorheen?
Andere componenten, zoals spanning en stress, zullen je ook helpen bij de vaststelling welke geneesmiddelen, indien nodig, gebruikt kunnen worden. Soms kan een "trial-and-error" methode worden toegepast waarbij geprobeerd wordt om voor jou de meest effectieve medicatie te vinden, wat vaak kan leiden tot een nog slechtere emotionele stemming.


Depressiviteit - Therapie
Er bestaan ook therapeutische mogelijkheden om met depressies om te gaan, zoals gesprekken met een bevoegd therapeut die jouw problemen met je kan doornemen, die jou kan leren hoe jij met je problemen kunt omgaan, en die je kan adviseren over het verkrijgen van steun van anderen.

Ik ging zelf naar een Christelijk therapeut. Soms was dit een uitdaging voor mij. Hij vertelde me dat ik me tot mijn geloof moest wenden om antwoorden te krijgen en ik kon het wel uitschreeuwen. Ik had mij tot mijn geloof gewend, maar ik kon de antwoorden maar niet vinden. Of misschien had ik de antwoorden wel gevonden, maar had ik liever andere antwoorden!

Maar mijn omstandigheden waren bespreekbaar en ik leerde hoe ik er in verschillende situaties mee kon omgaan. Mijn depressieve gevoelens begonnen mij te verlaten en ik leerde hoe ik kon omgaan met de uitdagingen in mijn leven. Ik vond nu kracht in mijn geloof.


Depressiviteit - Echte eigenwaarde vinden
Een grote hulp bij het omgaan met mijn depressie was het vinden van mijn echte eigenwaarde. Voorheen baseerde ik mijn zelfbeeld op de goedkeuring van mijn vrienden en mijn prestaties op mijn werk. Door mijn kwetsuur kon ik op mijn werk niet meer de verantwoordelijken op me nemen zoals voorheen. Ik voelde me waardeloos.

Na verloop van tijd besefte ik dat mijn echte eigenwaarde niet binnen in mij wordt gedefinieerd. Mijn waarde komt van God; mijn Schepper. God houdt van mij. Dankzij Zijn gigantische liefde heb ik eindelijk weer waarde in mijn leven gevonden. Hij is mijn waarde! 1 Tessalonicenzen 2:12 zegt: "We hebben u aangespoord en bemoedigd en u op het hart gedrukt zo te leven dat u God eer bewijst. Hij roept u tot zijn koninkrijk en luister."


Ontdek Gods liefde!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden