Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Paniekaanvallen


Paniekaanvallen - Het meest voorkomende scenario
Kijk eens naar het volgende vaak voorkomende scenario van paniekaanvallen: je wordt midden in de nacht wakker met een pijnlijk gevoel in je borst. Maar erger dan de pijn is dat verschrikkelijke onheilspellende gevoel dat je overvalt terwijl je wakker ligt en je afvraagt wat er met jou aan de hand is. Je hoofd begint te kloppen en je wordt al snel misselijk. Je vraagt je af of je misschien een acute verstoring in je spijsverteringssysteem hebt... of... zou het je hart kunnen zijn?

Angst intensiveert pijn. Door je wanhopige behoefte aan geruststelling maak je je vrouw wakker in de hoop dat zij je kan geruststellen. Maar in plaats daarvan springt ze uit bed. Ze staat erop dat je naar de eerste hulp gaat. Terwijl zij je de deur uit probeert te werken, begin je te trillen en naar adem te snakken. In het ziekenhuis vertelt de arts je, na wat routine-onderzoek te hebben gedaan, dat je hart zo sterk is als een os. Mompelde hij zojuist iets over een paniekaanval? Hij stuurt je naar huis met kalmeringspillen en zegt dat je de volgende ochtend je huisarts moet bellen voor een vervolgafspraak.


Paniekaanvallen - Waarom ik?
Iedereen weet wat een hartaanval is. Het slachtoffer van een hartaanval krijgt al snel de steun en de sympathie van familie en vrienden. Maar wat gebeurt er wanneer iemand paniekaanvallen heeft?

Veel mensen zien paniekaanvallen als een teken van zwakte of een psychologisch probleem dat zich "volledig in het hoofd bevindt". Het slachtoffer van een dergelijke aanval vraagt zich vaak af: "Waarom ik? Ik ben toch een sterk, succesvol en bekwaam mens?" Maar helaas hebben paniekaanvallen weinig respect voor wie jij bent. Sterker nog, de stille types zijn vaker het slachtoffer van paniekaanvallen.


Paniekaanvallen - Informatie en preventie
Paniekaanvallen zijn verhevigde reacties op stress. Zij zijn de manier waarop het lichaam de aandacht van het individu probeert te krijgen wanneer hij of zij niet op de juiste manier omgaat met een stressvolle situatie. De gevolgen van de paniek worden gewoonlijk niet ondervonden wanneer de crisis plaatsvindt, maar pas later, nadat de adrenaline zijn werk heeft gedaan en zijn stempel heeft achtergelaten.

De beste manier om met stress om te gaan heeft betrekking op gedragsstrategieën en gezonde gedachtenprocessen. De tijd nemen om "even stil te staan", leren om je te ontspannen, regelmatig aan lichaamsbeweging te doen en voldoende te slapen zijn allemaal uitstekende manieren om op een lichamelijke manier met stress af te rekenen. Aan het eind van elke dag moet je ook je verstand de tijd geven om zich te ontspannen en zich opnieuw scherp te stellen.

De Bijbel is een bron van Goddelijke wijsheid die paniek kan voorkomen. In Filippenzen 4:4-8 belooft God zijn vrede aan alle mensen die te midden van tegenspoed en dagelijkse stressfactoren op Hem willen vertrouwen: "Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient."


Paniekaanvallen - Een persoonlijk verhaal
Ik kreeg een benauwd gevoel in mijn borst en had moeite om te ademen. "Heb ik een hartaanval?" was mijn eerste gedachte. Ik werd overspoeld door een intense angst. Omdat ik wilde ontsnappen, verliet ik mijn werkplek en ging naar het ziekenhuis. Natuurlijk konden de artsen geen mankementen vinden. Maanden later kwamen de artsen tot de conclusie dat ik aan paniekaanvallen leed.

Door de jaren heen heb ik geleerd hoe ik het beste met de paniekaanvallen kan omgaan. Ik vind troost in mijn geloof in God. Jezus zei: "En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld" (Matteüs 28:20). Ik word getroost door de kennis dat Jezus altijd bij me is; zelfs tijdens een paniekaanval.

Ik bid dan onmiddellijk tot God. De Bijbel zegt: "U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart" (1 Petrus 5:7). Wanneer ik een paniekaanval heb, is het niet gemakkelijk om ervoor te kiezen om op Hem te vertrouwen in plaats van bang te zijn. Wanneer ik bid tijdens een paniekaanval, dan besef ik dat ik niet alleen ben. Gods troostende aanwezigheid neemt de scherpte van de aanval weg.

Als jij de Heer nog niet kent als jouw Redder, denk dan eens na over de vrede die Jezus kan schenken wanneer jij in paniek raakt. Ik leerde de Heer kennen door de troost en de verlichting die ik in tijden van intense angst vond in de Bijbel.

Hoewel ik door mijn angst aan mijn huis gebonden was, raakte God mijn hart. Hij gaf mij de kracht om mij toch buiten de zekerheid van mijn vier muren te begeven. Ik weet dat Hij dat ook voor jou kan doen.


Leer meer over Gods vrede!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden