Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Met boosheid omgaan


Met boosheid omgaan - Vergeving is de sleutel
Weet jij niet hoe je met je boosheid kunt omgaan? Ik had laatst een goede gelegenheid om te ontdekken hoe ik er mee omga. Mijn man had een nieuwe e-reader gekocht en om dit apparaat draadloos te kunnen gebruiken, hadden we een wachtwoord nodig. Ik kon het wachtwoord niet vinden en ik probeerde het de hele dag, op twee computers, te vinden. Het zal je niet verbazen dat mijn man boos werd en dat ik gefrustreerd was! Onze dochter kwam zelfs naar ons huis om te helpen zoeken naar dat wachtwoord. Maar we hebben het nooit gevonden! In plaats daarvan brachten we de reader, de laptop en de router naar een computershop en daar werd het probleem opgelost.

Misschien ben jij ook wel boos over een dergelijke kleinigheid. Of misschien ben jij boos omdat er een grote tragedie in jouw leven heeft plaatsgevonden. Wat de bron van je boosheid ook mag zijn, er zijn stappen die je kunt zetten om de boosheid weg te nemen die binnen in jou is opgeweld.

Het is niet altijd gemakkelijk geweest, maar ik heb geleerd hoe belangrijk het is dat je niet blijft vasthouden aan je boosheid. Boosheid kan uitgroeien tot bitterheid, onvergeving, alcohol- of drugsgebruik, extreme stress en ziekte. Ik heb ontdekt dat het volgende Bijbelvers mij voor vele slapeloze nachten heeft behoed: "Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid" (Efeziërs 4:26). Wat een grote uitdaging! Met boosheid omgaan vóórdat die uitgroeit tot bitterheid is de sleutel.


Met boosheid omgaan - Een actieplan

  • Zoek professionele hulp. Psychologen/therapeuten in je plaatselijke omgeving kunnen met jou over dit probleem praten en je laten zien hoe je met jouw gevoelens van boosheid kunt omgaan.

  • Neem de tijd om kalm te zijn. Denk na voordat je reageert. Vaak moet je hiervoor van een bepaalde situatie weglopen totdat je klaar bent om er op een kalme manier op te reageren. Ik ga zelf graag in het park wandelen of vissen.

  • Communiceer. Blijf kalm wanneer jij met die ander over je gedachten en je gevoelens praat. Ben bereid om toe te geven dat je het mis hebt, wanneer dat zo is, en ben bereid om je excuses aan te bieden.

  • Kijk naar de positieve elementen. Ga heel doelbewust op zoek naar het goede in jouw situatie. Wat kun je ervan leren? Wat zul je de volgende keer anders doen? Ben dankbaar voor de goede dingen in je leven.


Met boosheid omgaan - Zoek God op
Ik heb geleerd dat God opzoeken een geweldige manier is om met boosheid om te gaan. Dit lijkt misschien een vreemde suggestie, maar het helpt echt! Mijn voorganger zei laatst: "Mensen hebben leed en verdriet en ze weten niet tot wie zij zich kunnen wenden. Hun angst en frustraties zijn een gevolg van situaties die zij niet kunnen veranderen en van hun onvermogen om met hun gevoelens om te gaan. Hoe meer zij nadenken over de alledaagse taken die zij moeten uitvoeren, hoe ellendiger zij zich voelen. Maar omstandigheden en problemen zullen niet altijd veranderen. Hoe je er tegenaan kijkt wel."

  • De Bijbel gebiedt ons om niet snel boos te worden. "Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden." (Jakobus 1:19)

  • We worden aangemoedigd om God aan te roepen en Hij zal ons dan overeind houden. "Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand." (Jesaja 41:10)

  • God kent onze gedachten. "HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd." (Psalm 139:1-3)

  • Deel je zorgen met God. "U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart." (1 Petrus 5:7)
"God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid" (2 Timoteüs 1:7). Onthoud dat God, ook wanneer Hij stil is, toch betrokken is bij jouw leven. Stop nooit met bidden, hoe slecht de zaken er ook voor lijken te staan. Roep het uit naar Hem en laat Hem afrekenen met jouw boosheid.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden