Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

De zin van tragedies


De zin van tragedies - Wat is er aan de hand met de wereld?
Valt er ook maar enige zin of betekenis te ontwaren wanneer tragedies plaatsvinden? Jij bent niet de enige die de volgende vraag stelt: “Wat is er toch aan de hand met de wereld waarin we leven?" Deze vraag komt al in je op wanneer je in de ochtendkrant leest hoe een aardbeving aan de andere kant van de wereld honderden mensenlevens heeft gekost. Dit is triest, maar toch weet je jezelf op de een of andere manier te troosten met de wetenschap dat deze vreselijke tragedie jou niet niet zal raken; dat die ramp niet bij jou in de buurt zal komen.

Maar dan plotseling wordt op een dag de normale TV-uitzending onderbroken door een ooggetuigenverslag van een schietpartij op een plaatselijke universiteit waarbij onnodig veel jonge levens verloren zijn gegaan. En plotsklaps is het een eng vooruitzicht om je kind 's ochtends naar school te sturen. Je vraagt je af of de middelbare school nog wel een veilige plek voor je zoon of dochter is.

Of misschien is iemand waarvan je houdt wel overleden omdat hij op weg naar huis door een dronken automobilist werd aangereden. Plotsklaps is er een tragedie in je eigen persoonlijke leven binnengedrongen en het lijkt wel alsof je wereld volledig onbestuurbaar ronddraait. Je voelt je hulpeloos en bang.


De zin van tragedies - Als er een God is, Waarom doet Hij dan niets?
Wanneer we op zoek gaan naar de zin van dergelijke tragedies, dan kun je God vragen "waarom" deze plaatsvonden. Misschien heb jij ooit wel op een heel elementair niveau geleerd dat er een God is die jou heeft geschapen; een God die van je houdt en waarvan men zegt dat Hij om je geeft. Als een dergelijke God inderdaad bestaat, waarom doet Hij dan niets om deze zinloze tragedies een halt toe te roepen, zodat ze je naasten niet kunnen raken... zodat ze jouw wereld niet overhoop zullen gooien?

Er is een God en Hij geeft echt om je. Hij is ook bezorgd over al het leed dat over de hele wereld plaatsvindt. Het probleem is dat de mens, lang geleden, de keuze maakte om in opstand te komen tegen zijn Schepper. Door gebruik te maken van zijn keuzevrijheid wilde hij zijn leven in eigen hand nemen. Die keuze leidde tot een verdorvenheid van Gods perfecte schepping en het gevolg was dat ongehoorzaamheid en zonde de wereld binnendrongen. En met de zonde kwamen ook ziektes en zinloze tragedies de wereld binnen.

Je kunt in de eerste hoofdstukken van het boek Genesis, het eerste boek van Gods geschreven Woord aan de mens, lezen over de schepping en de zondeval van de mens. Zowel de geschiedenis als Gods Woord hebben voor ons beschreven dat God iets gedaan heeft om de mens een alternatief aan te bieden. In de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament van de Bijbel (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes) kun je over Gods plan lezen. Zijn plan heeft te maken met een kwijtschelding, met de redding van alle mensen die de juiste keuze maken door naar Hem terug te keren en Hem als God te eren. God belooft Zijn genade, Zijn troost en een hoop voor de toekomst aan alle mensen die Hem willen geloven.


De zin van tragedies - Tot wie kan ik mij wenden zodat ik me veilig voel?
Er zal altijd geweld plaatsvinden in een wereld waarin Gods schepselen de keuze hebben gemaakt om tegen Zijn plan en Zijn gezag in opstand te komen. Op een dag kun je zelf door de een of andere tragedie worden overspoeld. Tot wie kun jij je wenden zodat jij je veilig kunt voelen te midden van zoveel zinloze tragische gebeurtenissen?

Het antwoord is werkelijk erg eenvoudig. Wend je tot die Ene die jou geschapen heeft. Wend je tot de God die van je houdt en die een plan voor jouw leven heeft; een plan dat zich tot ver buiten deze wereld en tot in de eeuwigheid uitstrekt. Vertrouw op Gods genadige reddingsplan. Richt je op de troost en de hoop die Hij jou kan geven. God belooft ons nooit dat de mensen die van Hem houden nooit zullen lijden, maar Hij belooft wel dat Hij dan bij je zal zijn en dat Hij de brandende as van het leven in iets moois zal veranderen; iets dat eeuwig zal zijn (Jesaja 61:3, Prediker 3:11, Romeinen 8:28).

“Leg al uw zorgen bij Hem neer, want Hij heeft hart voor u.” (1 Petrus 5:7)


Vind hoop!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden