Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Alleen God weet waarom

QUESTION: Alleen God weet waarom - Wat moet ik doen als ik het niet begrijp?

ANSWER:

Alleen God weet waarom rampen gebeuren; wanneer het nieuws ons een levendig beeld voorschotelt van verwoestingen, wanneer wij instinctief op zoek gaan naar de zin van dergelijke tragedies. Rampen hebben verschillende oorzaken. Zorgeloze daden leiden ertoe dat eigendommen in vlammen opgaan. Technologie laat ons soms in de steek. Individuele mensen negeren de waarschuwingen dat er gevaar op komst is. En in sommige gevallen kan de oorzaak nooit gevonden of gerechtvaardigd worden.

Alleen God weet waarom natuurrampen en ziektes de aarde teisteren. Als wij even stilstaan en verder kijken dan onze boosheid en frustraties en ons realiseren dat wij niet in staat zijn om dergelijke gebeurtenissen te beheersen, dan zien wij de ware aard van God.
  • Vloedgolven - God haat het kwaad, maar redt de mensen die Hem dienen (Genesis 6:5-13, 7:4).
  • Epidemieën - God bevrijdt ons uit hopeloze situaties (Exodus 8-11).
  • Onbegrepen natuurlijke fenomenen - God heerst over alles wat Hij geschapen heeft (Exodus 14:15-28).
  • Verlies van eigendom of familieleden - God stelt onze trouw aan Hem op de proef (Job 1:8-22).
  • Hongersnood - God waarschuwt ons voor naderende gebeurtenissen (Matteüs 24:7)
  • Aardbevingen - God openbaart Zijn ontzagwekkende aanwezigheid aan ons (Matteüs 27:50-53).
  • Astronomische verschijnselen - God heerst over alle koningen van de aarde (Openbaring 6:12-17).
Alleen God weet waarom baby's en kinderen sterven. Toen Job zijn zeven zonen en drie dochters verloor, viel hij op zijn knieën voor God. In plaats van God de schuld te geven, gaf Job zijn kwelling en pijn aan God. De dood van een kind lijkt zo zinloos. Mijn dochter Jackie kreeg meningitis in haar ruggenmerg toen zij pas acht dagen oud was. Maar zij herstelde volledig. Een andere pasgeboren baby had hetzelfde probleem. Op de dag waarop wij Jackie weer mee naar huis mochten nemen, sprak de moeder van die baby mij aan. Haar hart was gebroken. "Mijn jongetje is dood en jouw dochter leeft! Waar was God toen mijn zoontje stierf?"

Alleen God weet waarom het ene kind blijft leven en het andere sterft. We moeten begrijpen dat onschuld ons niet immuun maakt voor een "vroegtijdige" dood. God was getuige van de afslachting van de jongetjes in Bethlehem (Matteüs 2:16-18) en van de mensenoffers die aan afgoden werden gebracht (Jeremia 7:31-32). "Met pijn ziet de HEER de dood van zijn getrouwen." (Psalm 116:15). God kan de dood van een kind gebruiken om ons dichter tot Hem te brengen; denk eens aan de zoon van de weduwe (Lucas 7:12-16) en de dochter van Jairus (Lucas 8:49-55). God stond zelfs de dood van Zijn enige Zoon toe om ons tot een eeuwige relatie met Hem te brengen.

Alleen God weet waarom het de goddelozen goed gaat. In Jeremia 12:1 vraagt de profeet: "HEER, u staat altijd in uw recht als ik het tegen u opneem. Toch vraag ik, hoe verantwoordt u dat boosdoeners in voorspoed leven, en trouwelozen rust genieten?" Er wordt vaak aangenomen dat wij weelde en geluk verdienen als we "goed" zijn [zie het artikel "Waarom staat God slechte dingen toe in onze levens?"]. De Bijbel wijst erop dat goddeloze mensen een gebrek aan wijsheid hebben. Dit is waarschijnlijk een van de redenen voor hun ondergang, omdat zij ervoor kiezen om God te negeren. De voorspoed van de goddeloze brengt trots voort over aardse bezittingen, maar uiteindelijk zal boosaardigheid zichzelf vernietigen (Psalm 37:35-38; 1 Timoteüs 6:9). Maar als we op zoek gaan naar de wijsheid van God en ervoor kiezen om Zijn geboden te gehoorzamen, dan zal Zijn voorspoed ons deel zijn.

"Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven" (Jeremia 29:11).

De zin van tragedies - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden