Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Een gebroken hart genezen


Een gebroken hart genezen - Is er hoop?
Is er hoop? Kan een gebroken hart genezen worden? Iets of iemand heeft je hart gebroken. Je werd plotsklaps overvallen door verraad, schokkend gedrag of het verlies van iemand van wie je veel hield. Opeens heb je het gevoel alsof alle hoop vervlogen is... je voelt een lichamelijke pijn in je borst; een gekwetst gevoel. Hoe kun je ooit op herstel hopen of de stappen ontdekken die je kunt zetten om deze lijdensweg te beëindigen?

We weten allemaal dat emoties een cruciaal onderdeel zijn van hoe wij gemaakt zijn. En toch kunnen we maar niet begrijpen waarom het zo lang duurt om te herstellen van emotionele wonden. We zouden nooit overwegen om een gipsverband of hechtingen te verwijderen voordat het gebroken bot of de huid volledig hersteld is. We moeten ons ervan bewust zijn dat ook een volledige emotionele genezing tijd nodig heeft. Het boek Psalmen biedt veel troost wanneer we lange duur emoties zoals droefheid, angst en rouw ervaren. "Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden" (Psalm 147:3).

Zijn er omstandigheden die niet geheeld kunnen worden? Hoe zit het met de volgende situaties?

  • In het begin leek het huwelijk van Dawn en Leo zo rotsvast. Maar later leidden alcohol en Leo's geflirt met zijn schoonzus Lori tot een bittere echtscheiding.
  • Louise huilde onbedwingbaar toen haar dochter haar vertelde hoe ze als kind werd misbruikt.
  • Na Dave en Yvonne’s tweede miskraam verbraken zij alle relaties die hen herinnerden aan hun twee verloren zonen.


Een gebroken hart genezen - Vertrouwen is de sleutel
Onze menselijke aard neigt ernaar om pijnlijke situaties uit de weg te gaan, zelfs om ze te begraven. Kunnen we de mensen die ons zoveel pijn hebben gedaan ooit vertrouwen? Je kunt stappen nemen om een gebroken hart te genezen.

  • Loslaten - "...en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan... - (Marcus 11:25). Lori koos ervoor om gekwetste gevoelens uit het verleden te laten varen. Jaren later trouwde haar neefje (Dawn en Leo’s zoon). Lori herinnert zich het volgende: "Mijn slechte ervaring had een kloof tussen twee gezinnen veroorzaakt. Wonderbaarlijk genoeg bracht dit huwelijksfeest, nadat ik Leo had vergeven, iedereen bij elkaar en er werden gezonde relaties tot stand gebracht."

  • Opnieuw scherpstellen - "...aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken" (Efeziërs 3:20). In het begin strafte Louise zichzelf omdat ze haar kind niet beter beschermd had. Ze probeerde haar gebroken hart voor iedereen verborgen te houden. Ze deelt het volgende met ons: "Schuldgevoelens en schaamte vertroebelden mijn perspectief. Toen mijn dochter en ik het incident openlijk bespraken, waren we in staat om andere slachtoffers te helpen en we zien nu onmiddellijk positieve resultaten in hun levens."

  • Ontvangen - "...[de God die] ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven." (2 Korintiërs 1:4). Vorig jaar kreeg Yvonne een prachtig kleine zoontje. "We zullen de reden misschien nooit begrijpen waarom we met zoveel hartzeer moesten omgaan. Maar geleidelijk wordt de leegte nu gevuld door de kleuterstreken van Daniël." David en Yvonne zullen dit jaar allebei hun verplegersdiploma behalen. "We willen anderen door moeilijke tijden heen helpen."


Een gebroken hart genezen - Er is een reden
Er was ooit een jongeman die beweerde dat hij het mooiste en meest perfecte hart ter wereld had. Een oude man daagde hem uit. De menigte keek naar het hart van de oude man. Het klopte krachtig, maar zat vol met littekens. Er ontbraken stukken uit zijn hart. Ze waren vervangen door andere stukken, maar die pasten niet erg goed. De oude man keek de jongeman aan en zei: "Ik zou mijn hart nooit voor het jouwe willen ruilen. Elk litteken staat voor iemand aan wie ik mijn liefde heb gegeven; ik scheur er steeds een stuk uit en geef het aan hen. Soms geven zij mij een stuk van hun gebroken hart, en dat probeer ik dan langs die afgebroken randen in te passen. Wanneer iemand mijn liefde niet beantwoordt, blijft er een pijnlijk gat over. Deze gaten blijven open staan en herinneren mij eraan dat ik ook van deze mensen hou. Misschien zullen ze op een dag naar mij terugkomen en die ruimte opvullen."

We zouden toch nooit bewust voor een gebroken hart kiezen! De pijn en de tijd die nodig zijn om te herstellen zijn gewoonweg te zwaar om te verdragen. Maar er is Iemand die een perfect hart had en er voor koos om dit te laten breken. Wanneer een hart scheurt (breekt), dan vloeit er medisch gezien water uit (Johannes 19:33-34). Jezus ervoer op elke mogelijke manier wat een gebroken hart was. Hij begrijpt verraad, verleidingen en verlies (Jesaja 53:3; Lucas 22:33-34; Matteüs 14:10-13). Hij is onze Trooster, Raadgever en Metgezel die de leegtes in onze harten kan vullen.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden