Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Met lastige mensen omgaan


Met lastige mensen omgaan – Die uitdagende momenten
Hoe ga je met lastige mensen om? Wat is het geheim? Het kan een familielid zijn of een medewerker of een verkoper die ons frustreert. Persoonlijkheden botsen, de gemoederen lopen op, en dan doen en zeggen we dingen waar we later spijt van hebben.

Maar we kunnen enkele stappen zetten die ons niet alleen voor meer stress zullen behoeden, maar die ons ook zullen helpen om een gezonde houding aan te nemen op dergelijke uitdagende momenten.

Lastige mensen kweken gevoelens van onrust, wrevel of ontoereikendheid. Soms kan zelfs een heel korte ontmoeting met die ander onze hele dag verpesten. Langdurige relaties met dergelijke lastige mensen scheppen spanningen die toenemen met elke dag die voorbijgaat. Ongeacht de duur van de confrontatie ontdekken we vaak dat we er miserabel uitkomen.


Met lastige mensen omgaan – De categorieën
Wanneer we met lastige mensen omgaan is het nuttig om te weten wat hun drijfveer is. Een lastig mens valt in één van de volgende drie basiscategorieën:

  • Iemand die de energie uit anderen aftapt – Hun depressieve en negatieve houding karakteriseert hen van nature als "levenszuigers". Zij ergeren ons regelmatig en putten ons regelmatig uit. Ze klagen, maar weigeren oplossingen te aanvaarden of stappen te zetten om hun omstandigheden te verbeteren.

  • Iemand die anderen minacht – Vanwege hun onophoudelijke kritiek worden we voortdurend in de verdediging gedrongen. Hun botte, zelfs wrede opmerkingen laten net als misbruik vaak littekens achter. Ze zijn onsympathiek en uitzonderlijk onbeleefd. Ze maken ons belachelijk.

  • Iemand die anderen domineert – Elke mogelijke agressieve natuur die op het werk (of thuis) middels intimidatie domineert is verwoestend. Vrijmoedigheid en assertiviteit maken plaats voor een gemeenheid die de schadelijke gevolgen negeert. De dominerende persoon gelooft dat "macht sterk maakt".


Met lastige mensen omgaan – Hoe kun je ermee omgaan?
Wanneer we met lastige mensen omgaan, moeten we aanvaarden dat we de houding van anderen niet in de hand hebben. Ongeacht onze inspanningen kunnen we het hart van die ander niet veranderen. De Bijbel spreekt hier zelfs over: “Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid” (Marcus 7:21-22).

We kunnen zelf ook een "lastig mens" worden wanneer we andere mensen veroordelen. God heeft een manier waarop Hij met kritische mensen omgaat: “Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden” (Matteüs 7:1–2).

De omgang met lastige mensen vergt kwaliteiten die tegen onze menselijke natuur ingaan. We verzetten ons allemaal tegen een verandering van onze eigen mening, vooral als we daar onze rechten voor moeten laten schieten. Maar wanneer we Gods natuur weerspiegelen, dan kan Zijn vrede de moeilijkste relaties transformeren. Wanneer we de tekortkomingen van een ander over het hoofd zien, dan zal God ons niet over het hoofd zien. Daarom “...moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven... Laat in uw hart de vrede van Christus heersen...” (Kolossenzen 3:12-15).


Vind hulp!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden