Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Faalangst


Faalangst - Zeven keer vallen, maar acht keer opstaan
Waarom zijn wij bang om te falen? Falen is een integraal onderdeel van het leven. Het zijn juist het leed en de beproevingen die ons volwassen maken, niet onze succesvolle jaren, al kunnen die ons wel vertrouwen schenken. De Bijbel spreekt vaak over falen:

    "Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming." (Jakobus 1:2-4).


Faalangst - Raak niet ontmoedigd
"Raak niet ontmoedigd wanneer je faalt. Het kan een positieve ervaring zijn. Falen is in zekere zin de snelweg naar succes, omdat wij, telkens wanneer we ontdekken wat onwaar is, worden aangezet tot een oprechte zoektocht naar wat wel waar is en omdat elke verfrissende ervaring wijst op de een of andere fout die wij achteraf zullen proberen te vermijden." (John Keats)

Falen is tijdelijk en is gebonden aan een bepaalde gebeurtenis, maar het is geen terugkerend verschijnsel. Sir Winston Churchill zei: "Succes is het vermogen om van de ene mislukking naar de andere te gaan zonder enig enthousiasme te verliezen." Wanneer wij falen, dan moeten we onze hoop niet verliezen, onze focus behouden en volharden in onze doelen. We weten dat "beproevingen... tot standvastigheid" leiden. Standvastigheid - doorzettingsvermogen - is een spier die gesterkt wordt door falen. Als we nooit falen, dan zullen we nooit leren te volharden.

"Niets in de wereld kan de plaats innemen van doorzettingsvermogen. Talent zal dat niet doen; er is niets gewoner dan mensen met talent die niet succesvol zijn. Genialiteit kan dat niet doen; 'genialiteit zonder beloning' komt zo vaak voor dat het haast een spreuk is. En onderwijs zal dat ook niet doen; de wereld is gevuld met hoog opgeleide mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Alleen doorzettingsvermogen en vastberadenheid zijn "almachtig". De slogan "Doordrukken!" heeft de problemen van het menselijke ras opgelost en zal dat altijd blijven doen" (Calvin Coolidge).

En een volhardende geest, de ontwikkeling van dit cruciale element van ons karakter, leidt tot volwassenheid. Helen Keller zei: "Karakter kan niet in rust en stilte worden ontwikkeld. Alleen door beproevingen en leed te ervaren wordt de ziel gesterkt, de ambitie geïnspireerd en succes behaald."


Faalangst - Beschouw beproevingen als karakterbouwers
Het tegenovergestelde van faalangst is "tot grote blijdschap gestemd worden" door beproevingen en mislukkingen. Niet omdat het prettig is om te falen, of dat je ernaar zou moeten streven of verlangen, maar veeleer omdat we er zeker van kunnen zijn "dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus" (Filippenzen 1:6). Als God in ons aan het werk is, dan zijn de dingen die de wereld als falen beschouwt voor ons simpelweg Gods werktuigen om ons karakter te verbeteren en om ons bruikbaarder te maken voor Hem.

We moeten nooit vergeten dat ons doel in het leven is om God te dienen en om anderen naar Hem toe te leiden. Gods doel is om de hemel te vullen: met onze medewerking of ondanks onze tegenwerking. Zijn definitie van succes is gebaseerd op het aantal mensen dat naar Hem toe komt en het gratis geschenk van Zijn redding aanvaardt. Het is niet afhankelijk van hoeveel geld wij verdienen of hoe vaak we een bepaald examen moeten doen om te slagen.

"En mijn God zal vanuit zijn rijkdom in al uw noden voorzien door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus" (Filippenzen 4:19). (Zie ook Matteüs 6:25-34). Wanneer wij begrijpen dat ons falen ons dichter bij God brengt, dan zullen wij leren om onze mislukkingen als "grote blijdschap" te zien.

"Ik ben nog steeds vastbesloten om monter en blij te zijn, in welke situatie ik mij ook mag bevinden; want ik heb uit ervaring geleerd dat het grootste gedeelte van ons geluk of van onze ellende afhankelijk is van onze gemoedsgesteldheid en niet van onze omstandigheden." (Martha Washington)


Faalangst - De ultieme overwinning
Het overwinnen van onze faalangst betekent niet dat we ernaar moeten streven om te falen of dat we onszelf beter moeten vinden dan anderen omdat we gefaald hebben. "God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid" (2 Timoteüs 1:7). Of, zoals Henry David Thoreau het verwoordde: "Mensen zijn geboren om succesvol te zijn, niet om te falen." Dit is hoe God ons geschapen heeft: om te slagen in de dingen die we proberen. Succes is ons doel en ons plan en succes moet resoluut worden nagestreefd. "De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft." (2 Korintiërs 4:17)

"Het is veel beter om machtige dingen te proberen om glorieuze overwinningen te behalen, ook al gaan die gepaard met mislukkingen, dan om een van die arme zielen te zijn die niet veel te genieten of te lijden hebben, omdat zij in de grijze schemering leven die noch overwinning noch nederlaag kent." (Theodore Roosevelt)


Overwin je angsten!

Met dank aan Matthew Swihart.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden