Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Schuldgevoelens


Schuldgevoelens – Wat zijn schuldgevoelens?
Het woordenboek definiëert "schuldgevoelens" als "gevoelens van verantwoordelijkheid of spijt over een werkelijke of denkbeeldige overtreding, misdaad, fout, enzovoorts". Schuldgevoelens (wroeging) komen voort uit dat deel van het menselijke geweten dat ons toont wanneer we tekort schieten en dat ons overtuigt van het "goed of fout" van onze gedachten en handelingen. Schuldgevoelens zijn inherent aan de menselijke natuur. We moeten ze als een geschenk zien, al zullen de meesten onder ons dit anders zien; in plaats van onze schuldgevoelens op een correcte manier te verwerken, ligt het in onze aard om ze te onderdrukken. Maar schuldgevoelens zijn als een knagende stem in ons binnenste. Ze zijn als waterdruppels die op een steen inwerken. Ze zijn bedoeld om ons te laten zien dat er een morele standaard bestaat en dat wij tegenover deze standaard tekort zijn geschoten. Maar wiens standaard is dat?

Als wij onze schuldgevoelens in het juiste licht beschouwen, dan begrijpen we dat de menselijke natuur een veiligheidsklep heeft. Schuldgevoelens duiden erop dat er goede en verkeerde manieren zijn om te leven. Er bestaan standaarden aangaande de juistheid, goedheid of correctheid van dingen. Deze standaarden hebben dus ook betrekking op dingen waarover wij ons schuldig zouden moeten voelen. Wij zijn met het "schuld-gen" geboren. Om deze waarheid te illustreren hoeven we slechts naar kleine kinderen te kijken.


Schuldgevoelens – Een knagend gevoel
Toen mijn dochter 18 maanden oud was, vond ze het geweldig om in de eetkamer in het raamkozijn te zitten. Het was zomer. De andere kinderen bleven het huis maar in en uit rennen, waardoor we de nodige vliegen in huis hadden. De vliegen vonden het grote raam boven dit raamkozijn blijkbaar een plezierige verblijfplaats. Mijn dochtertje was gefascineerd met al die vliegen en ze probeerde ze te vangen. Je kunt je voorstellen dat ik liever had dat ze dit niet zou doen, dus had ik haar al verschillende keren "Nee!" toegeroepen. Steeds als ik haar betrapte tijdens een poging om een vlieg te vangen, gaf ik haar een vermaning. Op een dag zag ik hoe ze er in slaagde om er een te vangen, net toen ik de kamer binnenliep. Snel stopte ze de vlieg in haar mond. Toen ik haar vroeg waar de vlieg was, schudde ze krachtig haar hoofd. Haar gezicht leek wel een schilderij over schuldgevoelens en ik kon de vlieg zelfs achter haar samengeknepen lippen horen zoemen. Het lukte me om de vlieg te bevrijden door haar te dwingen haar kleine mond te openen. Schuldgevoelens zijn net als die kleine vlieg: ze blijven maar in je binnenste zoemen tot je er mee afrekent.


Schuldgevoelens – De oplossing
Er zijn een goede manier en een verkeerde manier om met schuldgevoelens om te gaan. Pogingen om ze te verbergen, zoals mijn dochtertje probeerde met de vlieg, werken niet. Schuldgevoelens zijn Gods manier om ons te vertellen dat we tegenover Zijn standaard tekort zijn geschoten. De juiste manier om ons van onze schuldgevoelens te bevrijden is om het gewoon eens te zijn met Gods standaard.

Wat kun je doen als je je altijd schuldig voelt? Ik kan alleen maar vanuit mijn eigen ervaring spreken. Door mijn schuldgevoelens besefte ik dat ik een zondaar was (Romeinen 3:23). Ik realiseerde me ook dat ik daar in mijn eentje helemaal niets aan kon doen.

Ik suste gewoon mijn geweten door te zeggen dat het me speet of door mensen die ik beledigd had om vergeving te vragen, maar dat kon de schuldgevoelens niet helemaal wegnemen. Toen vertelde iemand mij over de echte remedie tegen schuldgevoelens. Iemand vertelde me dat ik mijn leven kon leiden zonder me steeds veroordeeld te voelen. Hij vertelde me dat ik mijn emotionele gevoelens kon balanceren door op iemand anders te vertrouwen. Die "iemand anders" is de HEER Jezus Christus. Op dat moment gaf ik mijn leven aan Hem over. Ik geloofde in Hem en aanvaardde Zijn genadige, reddende geschenk.

Nu heb ik een relatie met Jezus die mij aan een proces laat deelnemen waarin mijn geloof blijft groeien. Als ik nu word overvallen door schuldgevoelens, dan controleer ik mijn relatie met God; als er zonde in mijn leven is, dan beken ik dat tegenover God. Dan kan ik mijn levensweg samen met God weer vervolgen en dan verdwijnen mijn schuldgevoelens. Het feit dat ik nu een relatie met Jezus heb maakt mij niet perfect, want ik zondig nog steeds. Maar omdat ik nu een gelovige ben, ken ik de waarheid die me bevrijdt van de veroordeling door een slecht geweten. Mijn emoties worden niet meer door schuldgevoelens beheerst. In plaats daarvan bewandel ik mijn levensweg in geloof en bevrijdt Hij me van mijn schuldgevoelens. Op God vertrouwen is de enige echte manier om bevrijd te worden van veroordeling en om niet meer door schuldgevoelens beheerst te worden.


Leer meer over vergeving!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden