Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Jaloezie overwinnen


Jaloezie overwinnen - Een dagelijkse uitdaging
Het overwinnen van jaloezie is gemakkelijker gezegd dan gedaan! Of het nu een bewust gekozen woord is of een gedachte in je achterhoofd, jaloezie is iets waar we allemaal elke dag mee worstelen. En soms klinken die kleine gedachten die je verstand binnendringen helemaal niet als jaloezie - of toch?

"Het is niet eerlijk dat Steven meer vakantiedagen krijgt dan ik."
"Kelly's kinderen gedragen zich zo keurig. Ik zou willen dat die van mij zo gehoorzaam waren, dan zou ik toch wel als een betere ouder overkomen."
"Dirk heeft pas een nieuwe terreinwagen gekocht. Ik wou dat ik hem was!"
"Maria heeft op het werk een promotie gehad, maar ik was degene die dat verdiende!"
"Roberts biceps zijn perfect. Ik ga trainen tot mijn spieren er zo goed uitzien als de zijne."

Wat is jaloezie? Volgens het Webster woordenboek betekent jaloezie "afgunst en naijver, met betrekking tot iemands succes, prestaties of voordelen".


Jaloezie overwinnen - Een persoonlijk verhaal
Ik werkte al verschillende jaren voor hetzelfde bedrijf en ik was er ondertussen aan gewend geraakt dat de mensen in dat bedrijf zich tot mij wendden met hun computervragen. Ik vond die onderbrekingen niet echt plezierig, maar ik deed mijn best om behulpzaam te zijn. Toen werd Kelly door ons bedrijf aangenomen. Ik werkte graag met Kelly samen en ik vond dat ze een goede aanwinst was voor het personeel in ons kantoor. Maar het duurde niet lang voordat ik merkte dat de anderen met hun computervragen naar Kelly begonnen te gaan. In het begin was ik opgelucht omdat ik niet meer werd onderbroken. Maar toen drong het tot me door. Niemand heeft mij meer nodig. Ik ben net als alle andere werknemers. Die gedachte was verre van plezierig! Jaloerse gedachten raasden door mijn hoofd. Waarom is zij ineens de expert? Wat maakt haar beter dan mij? Ik kan hun vragen veel beter beantwoorden dan Kelly!


Jaloezie overwinnen - Waarom er zo'n drukte over maken?
Misschien ben jij wel net als ik en is het overwinnen van jaloezie een voortdurende uitdaging. Maar ik weet uit eerste hand dat jaloezie tot bitterheid leidt als deze niet wordt overwonnen. De Bijbel spreekt ook over jaloezie. Jakobus 3:16 zegt: "Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij." Uit deze wijsheid leren we dat een verkeerde denkwijze tot een verkeerde leefstijl leidt. Als we jaloerse gedachten of afgunstige gevoelens hebben, dan worden onze levens gekarakteriseerd door verwarring, wanorde en een gevoel van waardeloosheid. Uit een kwaadaardige en jaloerse geest kunnen geen goede daden voortkomen. Het is essentieel dat we met onze jaloezie afrekenen!

Misschien denk je wel het volgende: "Maar het hoeven onze jaloezie toch zeker niet altijd te overwinnen?" Daar heb je gelijk in. Er is ruimte voor een "gezonde jaloezie". Maar slechts weinige van onze jaloerse momenten zijn gerechtvaardigd. "Ware liefde is nooit afgunstig, maar heeft wel het recht om jaloers te zijn met betrekking tot de mensen die door haar geliefd worden", schrijft Warren Wiersbe. Ouders hebben bijvoorbeeld het recht om jaloers te zijn met betrekking tot hun kinderen en met betrekking tot alles wat het welzijn van hun kinderen schade zou kunnen berokkenen. Als jaloezie altijd kwaadaardig zou zijn, waarom zou de Bijbel God dan "een jaloerse God" noemen? Deuteronomium 32:16 zegt het volgende over God: "Zij hebben Hem [God] tot ijver [jaloezie] verwekt door vreemde goden; door gruwelen hebben zij Hem tot toorn verwekt" (Statenvertaling). Wanneer wij andere goden aanbidden, dan is God jaloers! Hij is al onze eer en lof waardig!


Jaloezie overwinnen - De remedie
Hoe kunnen wij jaloezie dan overwinnen? Is het mogelijk? Als ik mijn emoties niet had gecorrigeerd en Kelly niet had aangemoedigd om anderen te helpen, dan zou ik nu nog steeds van mijn stuk zijn over deze relatief onbelangrijke kwestie. Ik zou in mijn hart nog steeds bitter zijn. In plaats daarvan zag ik dat jaloezie in een snel tempo mijn geest aan het vernietigen was en dat ik moest leren om deze jaloezie te overwinnen.

Als jij op dit moment worstelt met jaloezie, dan kan ik je aanbevelen om je eigen hart te doorzoeken. Er is een reden voor het feit dat jij door jaloezie geplaagd wordt. Het is heel waarschijnlijk dat je jaloezie het gevolg is van een groter probleem. In mijn geval was het angst. Ik wilde dat men mij nodig had en ik was bang dat Kelly dat van me af zou nemen! Mijn voortbestaan werd in gevaar gebracht! Ik begreep dat God niet tevreden was met mijn jaloerse geest en dat Hij me wilde helpen. Ik vroeg God om mijn afgunstige gevoelens tegenover Kelly weg te nemen en om mij te vullen met vriendschappelijke gevoelens voor haar.

Waarom zou jij God niet vragen om jouw jaloerse gevoelens van je af te nemen? Hij is er om je te helpen.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden