Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Een late abortus


Een late abortus – De situatie
Ik overweeg een late abortus. Welke dingen zou ik moeten begrijpen voordat ik deze beslissing neem? Ik bevind mij in een moeilijke situatie en ik probeer te beslissen wat ik moet doen.

Het eerste wat je in beschouwing moet nemen wanneer je een beslissing over een late abortus neemt, is dat je in jouw binnenste een echt leven draagt. Dit mag dan misschien wel een ongewenste zwangerschap zijn, of misschien is er bij jouw baby wel een afwijking vastgesteld of een ziekte die buiten de baarmoeder dodelijk zal blijken te zijn, maar ik vraag je om jouw baby toch te behandelen als het leven dat hij of zij werkelijk is.


Een late abortus – De procedures
In het algemeen gesproken bestaan er drie procedures om late abortussen en zogenaamde "gedeeltelijke geboorte-abortussen" uit te voeren. De eerste en "populairste" methode wordt "Dilatatie en Extractie" (D&E) genoemd. Zodra de baarmoederhals gedilateerd is, wordt de foetus verwijderd door een verlostang in de baarmoeder te leiden. De foetus wordt dan in stukken gedeeld. Deze "stukken" van je baby worden dan één voor één verwijderd. Een vacuümtechniek wordt dan toegepast om ervoor te zorgen dat er geen weefsel in de baarmoeder achterblijft.

De tweede procedure is een vervroegde opwekking van weeën. Dit is een bijzonder pijnlijke en intense procedure voor de vrouw en wordt zelden als een abortusprocedure gebruikt.

De derde methode is de zogenaamde "Dilatatie en Curettage" (D&C) operatie. Deze procedure is een twee- tot driedaags proces waarin de baarmoederhals geleidelijk wordt verwijd met behulp van stokken van zeewier die vocht opnemen en zwellen. Wanneer dit proces is voltooid, gebruikt de arts een verlostang en grijpt hiermee het been van de baby om deze in een stuitligging te draaien. De baby wordt dan uit het geboortekanaal getrokken waarbij het hoofd in het geboortekanaal wordt gelaten. Er wordt dan een snede aangebracht aan de basis van de schedel van de baby. Het hersenweefsel wordt vervolgens verwijderd, waardoor de schedel als het ware ineenstort. Daarna wordt de volledige baby verwijderd.


Een late abortus – Een persoonlijk verhaal
Mijn naam is Carey en ik werd vier maanden te vroeg geboren. Ik woog ongeveer 1 pond. Als baby lag ik maandenlang in het ziekenhuis. Ik had een hartoperatie toen ik pas negen dagen oud was. Ik ben nu 22 jaar oud en ik heb geen noemenswaardige gezondheidsproblemen. Ik heb het overleefd! Ik werd geboren toen ik de dezelfde afmetingen had als de meeste geaborteerde baby's. Sterker nog, er worden veel baby's geaborteerd die nog veel groter zijn dan ik toen was, en dat breekt mijn hart.

Ik weet dat het nu zo kan lijken alsof je baby nog niet echt is. Maar ik ben zelf het levende bewijs voor het feit dat een baby veel en veel te vroeg geboren kan worden en toch tot een gezonde volwassene kan uitgroeien. Ik ben dankbaar voor elke dag die mijn ouders mij gegeven hebben, zowel vóór als na mijn geboorte. Ik ben dankbaar voor al die mensen die voor mij gebeden hebben en mij door mijn leven heen gesteund hebben, en zelfs al voordat ik werd geboren.

Misschien ben jij je er niet van bewust, maar er zijn ook mensen die van jou en jouw baby houden en die je in dit hartzeer kunnen steunen. Ik weet dat het soms helemaal niet zo lijkt te zijn, maar er zijn mensen die van jou houden en die graag zouden zien dat je een leven leidt dat je niet zo veel pijn en spijt zal bezorgen. Het maakt niet uit wat je in het verleden hebt meegemaakt, en het maakt niet uit welke beslissing je nu tegemoet ziet: er zijn mensen die je willen helpen en die graag willen dat jouw baby de kans krijgt om te leven.

Ik ben dankbaar voor mijn leven en ik heb een liefdevolle relatie met God. Voor mij betekent liefhebben niet veroordelen of beoordelen. Ongeacht wat je in het verleden hebt gedaan, door de liefde van God en Zijn Zoon Jezus kun jij vergeving en vrede vinden. Hij biedt jou vrede en hulp om je door je huidige worstelingen heen te slaan en om het verleden in het verleden te laten, zodat deze omstandigheid jou niet gevangen kan houden.

Romeinen 5:8-9 zegt dat God Zijn Zoon stuurde om voor ons te sterven. Hij heeft ons van de ketenen van onze zonde en ons verleden bevrijd. Vergeving is beschikbaar, en het enige wat we hiervoor hoeven te doen is erom vragen. Dankzij Gods liefde hebben wij hoop en een toekomst en dat geldt ook voor jou en je baby.


Een late abortus – Hulp inschakelen en steun vinden
Wanneer je een beslissing moet nemen, zoals de beslissing of je nu wel of niet een late abortus zult hebben, dan moedig ik je aan om op zoek te gaan naar hulp en steun. Misschien heeft je ongeboren kind wel een afwijking of zal hij of zij met een ziekte geboren worden waarvan je denkt dat jij er niet mee kunt omgaan. Maar je moet weten dat er organisaties zijn die je kunnen helpen om adoptie-ouders te vinden, zodat je kindje toch in een liefdevol en zorgzaam gezin kan opgroeien.

Misschien verwachten de artsen wel dat je ongeboren kind tijdens of na de bevalling zal sterven. Wat een hartverscheurende gebeurtenis om daar doorheen te moeten gaan. Maar zelfs als je baby in jouw armen sterft, dan zul je toch nog de gelegenheid hebben gehad om je baby te ontmoeten en je baby in waardigheid naar zijn of haar laatste rustplaats te brengen. Ik moedig je aan om dit verhaal van een andere vrouw te lezen.

Maar bovenal, roep uit tot God. Hij wacht op je. Hij wil jou troosten.


Roep uit tot God...WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden