Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Eenzaamheid


Eenzaamheid - Niet verbonden
Het gevoel van eenzaamheid is een krachtige emotie die voor iedereen anders is. Het gevoel is gebaseerd op onze eigen perceptie van hoe "verbonden" wij zijn met andere mensen. Dit verklaart waarom we ons zelfs in een menigte eenzaam kunnen voelen. Wanneer we enkele van de redenen begrijpen waarom we ons niet met anderen verbonden voelen, dan kan dat ons helpen te begrijpen waarom we ons gekwetst voelen:

  • Het verlies van relaties - Het verlies van een levenspartner laat een grote leegte achter. Deze eenzaamheid wordt versterkt wanneer we obstakels tegenkomen bij het opbouwen van nieuwe betekenisvolle relaties.

  • Chronische ziekte – Onze aandoeningen beperken ons vermogen om een sociaal actief leven te leiden. Met tegenzin aanvaarden we uiteindelijk onze isolatie, terwijl we ons steeds verder terugtrekken.

  • Verborgen geheimen – Elk geheim wordt na verloop van tijd een zwaardere last. Schuldgevoelens, woede of angst voor de gevolgen dwingen ons te geloven dat we het gewicht van de stilte in eenzaamheid moeten dragen.

  • Een gebrek aan intimiteit – Een gevoel van onrust treedt op wanneer we iets persoonlijks (lichamelijk of emotioneel) met iemand anders delen en de ander er vervolgens voor kiest om afstand te nemen. Je voelt je alleen omdat jij jezelf zo kwetsbaar hebt gemaakt.

  • Problemen met steun/vertrouwen – Wanneer we met tegenspoed, een zware ziekte of verwoestende omstandigheden te maken hebben en ontdekken dat er niemand is tot wie wij ons kunnen wenden.
De redenen waarom wij ons niet met anderen verbonden voelen kunnen gecompliceerder zijn dan we hierboven hebben aangegeven. En toch is er maar één reden voor het gevoel van eenzaamheid. We zijn niet in staat om onze gedachten en gevoelens volledig met iemand te delen waarvan we weten dat zijn of haar steun en liefde standvastig zal blijven.


Eenzaamheid - Je identiteit
Er zijn enkele fouten die we vaak maken wanneer we in ons eentje met eenzaamheid proberen om te gaan. In een poging om met onze eenzaamheid om te gaan kijken we vaker naar films (alleen) of werken we langer. Sommige mensen vertrouwen op een huisdier, een hobby of zelfhulpboeken om die leegte te vullen. Elk pad biedt slechts een tijdelijke hoop op een zonniger toekomst. Uiteindelijk wordt ons gevoel van eenzaamheid een onderdeel van onze identiteit. Zonder het te beseffen isoleren we ons zo nog verder van die ene perfecte relatie.

Verwar nooit het gevoel van eenzaamheid met het daadwerkelijk eenzaam zijn. Deze twee bevinden zich aan tegenovergestelde zijden van het emotionele spectrum. De een zuigt ons leeg; de ander biedt een groot aantal mogelijkheden:

Je eenzaam voelen (verlating) Alleen zijn (eenzaamheid)
Geeft ons een leeg en onvoldaan gevoel Geeft ons genoegdoening door middel van inspiratie
Versterkt de stress die we van binnen hebben opgebouwd Bevrijdt ons van afleidingen
Voedt zich met onze wanhoop en onze twijfel aan onszelf Voedt ons lichaam, onze gedachten en onze geest


Eenzaamheid - Verbonden
Net zoals je in een menigte een gevoel van eenzaamheid kunt hebben, zo kun je ook een kameraadschap ervaren wanneer je alleen bent. Psalm 23 toont ons Davids zekerheid over Gods aanwezigheid in onze slopende momenten en moeilijke beslissingen, en temidden van "onze vijanden". De eeuwige liefde van de Heer geeft ons bescherming en troost, zelfs wanneer we oog in oog staan met de dood.

God beleeft er geen plezier aan wanneer wij ons eenzaam voelen. Tijdens zijn Romeinse berechting werd de apostel Paulus door zijn medewerkers verlaten (2 Timoteüs 4:16-17). Gods zoon, Jezus Christus, werd door de mensen verlaten die zich het dichtst bij Hem bevonden, namelijk al Zijn discipelen (Johannes 16:32). In elke hopeloze situatie biedt God ons kracht en redding.

Het is Gods bedoeling dat de mens een eeuwige band met Hem heeft, zodat we ons nooit alleen voelen; God verlangt ernaar om bij ons te zijn. Daarom stuurde Hij Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, als een offergave om ons met Hem te verzoenen (Johannes 3:16; Romeinen 5:8; 1 Johannes 4:10). Als we op Zijn onvoorwaardelijke genade en liefde vertrouwen, dan gebruikt Hij anderen die Zijn liefde reeds hebben ervaren om onze levens weer in te vullen.


Vind hulp!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden