Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Het rouwproces


Het rouwproces - Het rouwproces begrijpen
Het rouwproces is een natuurlijk proces dat wij ervaren nadat we een groot verlies hebben geleden. Hoewel rouwen zelf moeilijk en pijnlijk is, hoeft dit ons niet te verlammen. We kunnen in droeve tijden leren om geduldig met onszelf en anderen te zijn als we begrijpen wat we nu eigenlijk meemaken.

Wat zou je tijdens je rouwproces kunnen verwachten? Hoe zul je erop reageren? Voel jij je gespannen? Houd in gedachten dat huilen een gezonde uitlaatklep voor spanning is. Gewoon "op je tanden bijten" is niet alleen moeilijk, maar het onderdrukt ook je gevoelens. Dat leidt er vaak toe dat emoties zich opstapelen en later op een onverwachte manier tot uitbarsting komen. Het is ook mogelijk dat je minder honger hebt, slapeloos bent, je niet kunt concentreren of vermoeid bent. Alcohol en geneesmiddelen verbloemen het probleem alleen maar en vertragen het rouwproces, dus overweeg om deze in deze periode niet te gebruiken. Het is ook niet wijs om belangrijke beslissingen te nemen of om nieuwe verantwoordelijkheden op je te nemen totdat je verdriet voorbij is.

Veel mensen ervaren tijdens het rouwproces een grote verscheidenheid aan reacties. Als je pijn en verdriet bijzonder intens zijn, dan zou je zelfs de interesse in het leven zelf kunnen verliezen. Om jezelf tegen een lange periode van depressies als gevolg van verdriet te beschermen, is het cruciaal dat je zin en hoop buiten jezelf ontdekt. Na verloop van tijd zal je besef van zin en doelgerichtheid terugkeren, terwijl de pijn minder intens wordt.

Je kunt ook schuldgevoelens ervaren en ontdekken dat jij jezelf de vraag stelt: "Wat als ik... ?" Leren om jezelf en anderen te vergeven is een belangrijke factor in het doorbreken van deze cyclus. Boosheid moet op een gezonde en gepaste manier uitgedrukt en met anderen gedeeld worden.

Wanneer we rouwen, is een verhoogde kwetsbaarheid onvermijdelijk. Je zult ontdekken dat je verdriet een verandering teweeg brengt in bijna elk aspect van je leven; ook in je sociale structuur. Verdriet geeft het verleden een nieuwe betekenis, maar wanneer dit wegebt kan het ook deuren naar de toekomst openen.


Het rouwproces - Vrienden en familie
Het is belangrijk om te weten dat je vrienden en familie zich ongemakkelijk kunnen voelen bij jouw rouwproces. Ze weten vaak niet wat te zeggen omdat ze niet zeker weten hoe ze jouw pijn kunnen verlichten of jou kunnen troosten. Laat hen, als je hiertoe in staat bent, weten dat het oké is om over jouw verlies te praten zodat ze zullen ontdekken hoe jij je voelt. Als je kinderen hebt, stel hen dan vaak gerust en laat hen weten dat je van ze houdt.


Het rouwproces - Praktische aanwijzingen
Overweeg de volgende ideeën eens om met je rouwproces om te gaan:

  • Omarm zachtmoedigheid. Je lichaam en ziel moeten gerepareerd worden.
  • Aanvaard aangeboden hulp en ga op zoek naar hulp als een bepaald probleem onopgelost blijft.
  • Geef je lichaam rust. Ga, indien mogelijk, vroeger naar bed.
  • Maak afspraken met vrienden en ontmoet nieuwe mensen. Als jij je op andere mensen concentreert, dan zal dat jou helpen om met de pijn om te gaan. Feestdagen en speciale aangelegenheden zijn moeilijk, dus vertrouw op de steun van je familie en vrienden.
  • Ben geduldig. Als je een tijdje depressief bent, dan is dat niet erg.
  • Ga op zoek naar activiteiten die jou troost bieden. Leer om je gevoelens uit te drukken, praat, schrijf, zing, doe aan lichaamsbeweging en huil. Leer meer over hoe jij van je verdriet kunt herstellen: een beter begrip helpt ons om er mee om te kunnen gaan.
  • Gezond eten is belangrijk. Vermijd "junk food".


Het rouwproces - Er is hoop en een toekomst
Het rouwproces is aanvankelijk erg moeilijk, maar na verloop van tijd zullen we weer kunnen uitkijken naar redenen om hoop te hebben. Een hoop die gebaseerd is op absolute waarden en een eeuwige toekomst biedt een troostend en motiverend perspectief. In de Psalmen wordt ons verteld: "Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des HEEREN zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan" (Statenvertaling).

God belooft ons vernieuwing en hoop, eerst door middel van de redding in de Heer Jezus Christus, die voor onze zonden is gestorven en uit de dood is opgestaan om ons allemaal een toekomst in de hemel te geven. Als we in Jezus Christus geloven, dan hebben we niet alleen een toekomst hier op aarde maar hebben we ook een toekomst met Hem in de hemel. Johannes 3:36a zegt: "Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen."

Wanneer wij in Jezus Christus geloven, dan verandert verdriet in hoop. En het duurt dan niet lang voordat we elke nieuwe dag weer vol verwachting begroeten en gretig uitkijken naar onze toekomst met Hem. Johannes 10:28 zegt: "Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven."

Geloof jij dit? Dan treur jij niet zoals mensen die geen hoop hebben. (1 Tessalonicenzen 4:13b).


Lees verderWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden