Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Post-abortus syndroom


Post-abortus syndroom - De symptomen
Symptomen van het zogenaamde post-abortus syndroom kunnen meteen optreden of pas jaren later. Hoewel de medische gemeenschap kan betwisten dat dit syndroom daadwerkelijk bestaat, kan ik je als voormalig aanhanger van de "pro-choice" abortusbeweging verzekeren dat het bijzonder werkelijk is. Nadat de aanvankelijke tranen van wanhoop over het emotionele verlies en de lichamelijke pijn zijn verdwenen, word je achtervolgd door je beslissing om een einde te maken aan een leven. Was het een jongen? Was het een meisje? Hoe oud zou hij of zij nu geweest zijn? Had ik maar...

Vraag na vraag, en herinnering na herinnering, drijft je dieper in die wanhoop.


Post-abortus syndroom - Het schuldgevoel en de depressies
Mensen die aan het post-abortus syndroom lijden ontkennen vaak dat ze een abortus hebben gehad, vanwege het schuldgevoel en de depressies die zij ermee associëren. De documentatie van het syndroom, dat ook bekend staat als het "post-traumatisch stress syndroom" (PTSS), wordt hierdoor ernstig bemoeilijkt.

De symptomen variëren van milde depressies tot zelfmoordgedachten. Er kan ook een verband worden gelegd met ander emotioneel gedrag zoals eetstoornissen, drugs- of alcoholmisbruik en zelfbestraffing. Miljoenen vrouwen zijn na een abortus tegen een emotioneel dilemma aangelopen dat maar niet wil verdwijnen. Het post-abortus syndroom kan mannen net zo zeer treffen als vrouwen. Je leest het goed: mannen kunnen de symptomen hiervan eveneens nog jaren na de abortus ondervinden.


Post-abortus syndroom - Het geschenk van vergeving
De symptomen van het post-abortus syndroom kunnen komen en gaan totdat je de kern van het probleem aanpakt. Je hebt de beslissing genomen om een abortus te hebben of toe te staan (en je zult je met je beslissing moeten verzoenen). Als je anderen iets aandoet waarvan je later spijt hebt, dan bied je je verontschuldigingen aan, maar dat kun je pas doen nadat je aan jezelf hebt toegegeven dat je hen verkeerd hebt behandeld. Dit is de eerste stap om je verleden voorgoed in het verleden te laten! Zodra je tegenover jezelf erkent dat je spijt hebt van de beslissing om je kind te aborteren, moet je jezelf vergeven. Hoe zou een mens ooit iemand kunnen vergeven voor het doden van een kind? Deze vergeving vereist een liefde die groter is dan jij of ik ooit zouden kunnen hebben. Wat is dan het antwoord? Er is een God die van jou houdt en die je al kende toen jij je nog in de buik van je moeder bevond. Hij heeft jou geschapen zodat jij een relatie met Hem kon hebben. Hij stuurde Zijn Zoon om voor de vergeving van jouw zonden te sterven. Alleen Hij heeft de liefde die nodig is om je pijn te vergeven. Zodra je tegenover je Schepper, en tegenover jezelf, hebt toegegeven dat je spijt hebt van je beslissing om een abortus te laten uitvoeren, kun je Hem vragen om jou te vergeven.


Post-abortus syndroom - Herstel en hoop op de lange termijn
Er kan een lange tijd nodig zijn om te herstellen van het post-abortus syndroom. Gedachten kunnen terugkeren en het is mogelijk dat je twijfelt aan Gods vergeving; maar, ben er verzekerd van dat God Zich aan Zijn woord houdt. Neem de tijd om God en Zijn Zoon, Jezus, te leren kennen. De Bijbel zegt: "Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad" (1 Johannes 1:9). De Bijbel zegt ook: "Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd" (Psalm 103:12). Het is ons eigen vonnis over onszelf dat wij zo moeilijk kunnen loslaten. De wetenschap dat de Schepper van het universum ons vergeeft als wij Hem daarom vragen, helpt ons om onszelf te vergeven. Hoewel je wellicht nog steeds verdrietig bent over het verlies van je kind, kun je ervan verzekerd zijn dat jij hem of haar weer zult terugzien!


Ontdek nu hoop en vergeving!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden