Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Obsessief-compulsieve stoornis


Obsessief-compulsieve stoornis - Wat is dat?
Obsessief-compulsieve stoornis (OCS of OCD) is een neurologische en psychologische stoornis waarbij iemand obsessieve gedachten heeft of op compulsieve manier denkt of handelt. De patiënt kan aan ernstige angsten lijden of zware depressies hebben als gevolg van de zwaarte van de obsessie.

Veel medische deskundigen geloven dat de obsessief-compulsieve stoornis in direct verband staat met de serotonine-niveaus in de hersenen. Mensen die aan OCS lijden blijken vaak verlaagde serotonine-niveaus te hebben.

De patiënt kan wel proberen om zich van deze neigingen te ontdoen, maar is hiertoe niet in staat. Hij of zij kan geobsedeerd zijn met handen wassen, dingen in een bepaalde volgorde plaatsen, niet op scheuren of naden in de stoeptegels stappen, enzovoorts. Het is belangrijk om op te merken dat er manieren zijn om deze stoornis effectief te behandelen.


Obsessief-compulsieve stoornis - Wat zijn de symptomen?
Als jij denkt dat jij mogelijk aan de obsessief-compulsieve stoornis lijdt, hoe kun je dit dan te weten komen? Enkele van de meest voorkomende symptomen zijn:

  • Angst voor bacteriën
  • Angst om de controle over dingen te verliezen
  • Angst om agressieve neigingen te hebben
  • Verboden gedachten
  • Een bepaalde handeling overmatig verrichten
  • Uren aan iets besteden alleen maar om het "precies goed" te krijgen
Als jij deze symptomen ervaart, neem dan contact op met een deskundige. Begin met je huisarts. Hij of zij kan je naar een specialist verwijzen.


Obsessief-compulsieve stoornis - Is behandeling mogelijk? Ben ik de enige?
Obsessief-compulsieve stoornis kan behandeld worden. Soms wordt de stoornis met medicijnen of met therapie behandeld. Vaak wordt een combinatie van therapie en medicijnen gebruikt, met heel goede resultaten. Je arts zal bepalen wat het beste is voor jouw persoonlijke situatie. Het is mogelijk dat je een combinatie van dingen moet proberen voordat je iets vindt wat effectief voor jou blijkt te werken.

We voelen ons allemaal eenzaam wanneer we een aandoening als OCS proberen te bestrijden. Je bent niet de enige. Ongeveer één op elke vijftig mensen heeft op een bepaald moment in zijn of haar leven te maken gehad met OCS. Overweeg aansluiting bij een praatgroep, zodat je je gevoelens kunt bespreken met mensen die zich kunnen vereenzelvigen met jouw situatie. Je kunt van dergelijke groepen meer over OCS leren.

Artsen weten niet zeker of OCS erfelijk is. Het lijkt erop dat hoe eerder de stoornis zich in een leven manifesteert, hoe waarschijnlijker het is dat het van de ene generatie op de andere kan worden doorgegeven. Maar artsen hebben geen specifieke genetische markeerder kunnen vinden die aangeeft dat OCS erfelijk van aard is.

Artsen geloven dat OCS op elk moment tussen de kleuterschool en volwassenheid kan beginnen. In het algemeen zijn de symptomen aanwezig voordat de leeftijd van veertig jaar wordt bereikt. OCS kan vele jaren lang onopgemerkt aanwezig zijn.


Obsessief-compulsieve stoornis - Een persoonlijk verhaal
De pijn van mijn obsessief-compulsieve stoornis had gevolgen voor elk onderdeel van mijn leven. Op het werk, thuis en in mijn persoonlijke leven. Ik probeerde mij door elke dag heen te slaan. Ik verspilde zoveel tijd met dingen steeds maar weer opnieuw te doen... en met alles twee keer of nog vaker te controleren.

God redde mij uit deze wanhopige toestand en gaf mij een kans om een normaal leven te leiden. Ik leerde dat Jezus Christus aan het kruis stierf, zodat mijn zonden zouden worden vergeven en ik het eeuwige leven zou kunnen hebben.

Ik leef niet meer in deze wanhopige, verwarde toestand. Deze stoornis heeft mij niet meer in zijn macht zoals dat eerder altijd het geval was. Ik heb geleerd dat er in Christus geen afwijzing bestaat. Dit slaat op elke zonde, zelfs zonden die ik blijf herhalen. Door Jezus heb ik hoop.

Jezus Christus zal mij nooit in de steek laten en ik kan mijn redding nooit verliezen omdat die niet gebaseerd is op mijn handelingen of mijn prestaties.

De Heer Jezus Christus wil ook jou een blijvende vrede schenken. Wil jij Hem in jouw leven binnenlaten? Een vers dat ik altijd nuttig vind is Filippenzen 4:6-7: Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ik voer nog steeds een geestelijke strijd, maar ik weet nu dat ik mij op het juiste pad bevind.


Leer meer over blijvende vrede!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden