Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Angst overwinnen


Angst overwinnen - Mijn proces
Helemaal niets uit mijn studie van de psychologie kon mij helpen om mijn angsten te overwinnen. Mijn studies hadden niets opgeleverd dat me zou kunnen helpen om te testen wat werkelijk rationeel was en wat werkelijk irrationeel was; wat waarheid was en wat een leugen was. Omdat mijn levensbeschouwing al sinds mijn jonge jaren geworteld was in de Christelijke leer, wendde ik mij tot de Bijbel om antwoorden te vinden. Ik besloot dat alle dingen die ik geloofde onwaar of verdraaid waren, tenzij ze aan de hand van Gods Woord bevestigd konden worden.

Ten eerste besloot ik dat ik Gods hulp nodig zou hebben om mijn angsten te overwinnen en dat ik Hem nederig om die hulp zou vragen. 1 Petrus 5:6 zegt: "Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven."

Ten tweede besloot ik dat ik al mijn angsten, al mijn zorgen, alle dingen waar ik mij druk om maakte, voor eens en altijd aan Hem zou overgeven en erop zou vertrouwen dat Hij mij alles zou leren wat ik moest weten om mijn angst in geloof om te zetten. 1 Petrus 5:7 zegt: "U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart."

Ten derde begon ik mijn angst te overwinnen toen ik besloot om de duivel te weerstaan en hem uit te maken voor de leugenaar die hij is. Ik koos ervoor om God te geloven en alles wat Hij zegt als waarheid te aanvaarden! 1 Petrus 5:8-9 zegt: "Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan."

Toen ik mij op deze manier sterk maakte, maakte God zich sterk voor mij. Toen ik mijzelf verankerde in Gods Woord, kon niets mij van mijn stuk brengen en was ik door Jezus Christus vastberaden. Door de jaren heen ben ik nog standvastiger geworden, ben ik nog steviger verankerd en heb ik aan kracht gewonnen. Ik heb de keuze gemaakt om Zijn koers te varen en om alles te worden wat Hij voor mij in Zijn schepping en ontwerp bedoeld had.

Ik moedig jou aan om op zoek te gaan naar Gods waarheid en om elke angstige gedachte het hoofd te bieden. Zo kun je ontdekken wat werkelijk waar is en wat een leugen is. Ik moedig je aan om de Bijbel als standaard voor de waarheid te hanteren en om erop te vertrouwen dat God je zal helpen om de waarheid van leugens te onderscheiden. Alles wat jij nodig hebt om je angst te overwinnen is via Jezus Christus beschikbaar en kan gevonden worden door mensen die Hem opzoeken, die leren om Zijn karakter als hun eigen karakter te dragen en die hun toevlucht zoeken in Zijn Woord.


Read Angst overwinnen Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden