Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Winterdepressie


Winterdepressie - Een gevoel van verslagenheid
Wat is winterdepressie?

    Je kijkt uit het raam naar de koude grijze lucht en de sneeuw op de grond. Je voelt een gevoel van droefheid dat binnen in je opwelt. Je zucht diep, loopt weg van het raam en zakt in een luie stoel. Je hebt geen zin of energie om ook maar iets te doen. Als jij een van die duizenden mensen bent die zich zo voelt wanneer de winter zijn intrede doet, dan lijd jij mogelijk aan winterdepressie.
Winterdepressie is een seizoensafhankelijke stoornis, waarbij mensen die de rest van het jaar een normale mentale gezondheid hebben, te kampen hebben met bepaalde stemmingswisselingen tijdens de seizoenswisselingen.


Winterdepressie - De symptomen
De klassieke symptomen van winterdepressie zijn vergelijkbaar met de symptomen van andere depressieve stoornissen:

  • Een verandering in slaapgewoonten: te veel of te weinig slaap
  • Een laag energieniveau
  • Een verlangen naar zoetigheden en koolhydraatrijk voedsel
  • Gevoelens van droefheid
  • Verlaagde activiteit
  • Geen plezier in activiteiten waar normaliter met vreugde naar wordt uitgekeken
  • Verwardheid
  • Mogelijk stemmingswisselingen
In ernstige gevallen kunnen zelfmoordgedachten naar boven komen.

Onderzoekers geloven dat winterdepressie een gevolg kan zijn van een snelle afname van serotonine, de chemische stof in onze hersenen die onze stemming reguleert. Hoe meer serotonine je hebt, hoe gelukkiger jij je zult voelen. In de wintermaanden, wanneer de dagen korter worden, worden er meer eiwitten in de hersenen afgescheiden. De serotonine wordt door deze eiwitten opgenomen, waardoor het welbevinden afneemt en de winterdepressie begint.


Winterdepressie - De behandeling
Er zijn verschillende behandelingen mogelijk voor winterdepressie. Sommige mensen verhuizen tijdens de wintermaanden naar een warmer klimaat. Doordat de aarde rond de winterwinde een helling heeft die ons verder van de zon afkeert, ontvangen wij minder licht. Sommige mensen zorgen daarom dat hun woning een grotere lichtinval heeft om dat verlies aan licht te compenseren.

Dagelijkse lichaamsbeweging helpt om de serotonine-niveaus in de hersenen te verhogen. Hiermee worden de symptomen van de winterdepressie mogelijk verminderd.

Eet gezond voedsel. Eet voedsel dat van nature een hoog vitamine D gehalte heeft.

Net zoals dit geldt voor elke vorm van depressiviteit is het verstandig om eerst een arts te raadplegen voordat je actie onderneemt of aan een behandeling begint. In de meeste gevallen verdwijnen de symptomen van winterdepressie aan het begin van de lente of wanneer het warmer wordt.

Wanneer we tekenen herkennen die ons vertellen dat onze zogenaamde "winterdepressie" omslaat in een volledige depressie, wat kunnen we dan doen? Ten eerste moet je aanvaarden dat dit het geval is. Depressiviteit is een werkelijk probleem; een ernstig probleem. Ten tweede moet je beseffen dat er geen schaamte verbonden is aan een depressie. De enige schaamte is wellicht de schaamte die ontstaat als je er niet op de juiste manier mee omgaat en zo toestaat dat de depressie gevolgen heeft voor jou en je naasten. Ten derde moet je weten dat je er niet alleen voor staat. Andere mensen worstelen met vergelijkbare problemen en kwalen. Ten vierde moet je hulp zoeken wanneer je de symptomen van een depressie herkent. Pastoraal werkers, psychologen en artsen kunnen je helpen met enkele van de problemen en de spanning die het leven kan veroorzaken.

Er staat een vers in de Bijbel dat raad geeft aan mensen die met depressiviteit te kampen hebben. Hierin staat: "Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden" (Filippenzen 4:6). God weet waar jij mee te maken hebt en Hij verlangt ernaar dat jij in gebed met Hem in gesprek gaat. Je hebt de uitdrukking "Een bekentenis is goed voor de ziel" misschien wel ooit gehoord. Nou, dat is waar.

God biedt ons ook bescherming in ons gedachtenleven. Wanneer duistere, depressieve gedachten zich aan ons opdringen, dan zegt de Bijbel: "Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient." (Filippenzen 4:8)


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden