Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Omgaan met pesten


Omgaan met pesten - Begrijp wat pesten is
Wanneer je op school, op het werk of in je sociale omgeving te maken hebt met pesten, dan is het belangrijk om de enorme omvang hiervan te begrijpen. Pesten is een agressieve gedragsvorm die tot uiting komt in geweld of dwangmatige manipulatie van anderen. Dit gebeurt vooral wanneer dit gedrag een gewoonte is geworden en versterkt wordt door een onbalans in de machtsverhoudingen. Het kan gaan om verbale of lichamelijke aanvallen en kan zich herhaaldelijk richten op dezelfde categorie slachtoffers, mogelijk op grond van hun ras, godsdienst, geslacht, seksualiteit of vaardigheden.

De meeste experts categoriseren pesten in vier basistypes:

 • Verbaal - verbaal pesten bestaat onder andere uit schelden, racistische uitlatingen en beledigingen.
 • Lichamelijk - lichamelijk pesten komt tot uiting in slaan, trappen of op een andere manier toebrengen van lichamelijk letsel.
 • Sociaal - deze vorm van pesten omvat roddelen en het verspreiden van geruchten. Soms wordt een ander geïsoleerd.
 • Elektronisch - dit wordt ook wel "cyberpesten" genoemd en vindt vaak plaats via tekstberichten of op "social media" websites.
In al deze gevallen is het doel van de dader om een ander mens pijn te doen en zo macht over hem of haar te verkrijgen. Soms vindt pesten één op één plaats, maar soms zal de pester vrienden ronselen om te helpen, bijvoorbeeld door groepsgevechten te beginnen of door berichten via de social media te versturen.


Omgaan met pesten - Wat kunnen we doen?
Als jij zelf het slachtoffer bent van pesten of als jij een kind wil helpen dat gepest wordt, kijk dan eens naar de volgende punten.

 • Praat erover. Praat met je kinderen/kleinkinderen over pesten. Hou de communicatielijnen open. Kinderen wenden zich tot hun ouders en grootouders voor advies en hulp in moeilijke situaties. Stel hen dus gerust dat zij altijd met hun ouders of andere familieleden kunnen praten als zij een probleem hebben. Praat heel direct over pesten en moedig de kinderen aan om je vragen eerlijk te beantwoorden. Verzeker hen dat zij er niet alleen voorstaan.

 • Help het slachtoffer om aan zelfvertrouwen te winnen. Moedig hen aan om van hobby's, sport en bijzondere activiteiten te genieten. Als jij gepest wordt, werk dan aan je eigen zelfbeeld.

 • Vraag om hulp. Geef kinderen die gepest worden het advies om te gaan praten met een volwassene die zij kunnen vertrouwen, bijvoorbeeld een familielid. Geef kinderen datzelfde advies als zij zien dat andere kinderen gepest worden. Er is veel meer moed en kracht nodig om je sterk te maken voor wat juist is, dan om weg te rennen en je te verstoppen. Vraag hulp van je school, van je werkplek of van je gemeente.

 • Moedig kinderen aan om vriendelijk en barmhartig voor anderen te zijn, vooral voor kinderen die gepest worden. Ben zelf een rolmodel van deze eigenschappen in je eigen leven.

 • Negeer de pester. Wanneer een kind gepest wordt, moedig hem of haar dan aan om de pester te negeren en gewoon weg te lopen. Vaak zal de pester zich sterker voelen als hij een reactie kan ontlokken. Als het gepeste kind zijn boosheid kan beheersen en zelfverzekerd wegloopt, dan zal dit de pester van zijn stuk brengen. Deze methode werkt ook vaak in het geval van volwassen pesters.

 • Vind goede vrienden. Omgeef jezelf met echte vrienden en met mensen die van je houden.

 • Rollenspel. Dit is vooral nuttig voor kinderen. Help hen door de situatie heen, bespreek de opties die zij hebben en oefen thuis de mogelijke scenario's.


Omgaan met pesten - Behandel anderen...
Er is een gezegde dat velen van ons als kind hebben geleerd. Men noemt dit de "gulden regel": "Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen." Wist je dat dit gezegde uit de Bijbel komt (Matteüs 7:12)? In dit vers gaf Jezus ons een samenvatting van het hele Oude Testament. In Leviticus 19:18 staat bijvoorbeeld: "Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER." Jezus wist dat mensen gerespecteerd, geliefd en gewaardeerd willen worden. Daarom gaf Hij ons dit gebod als het op één na grootste gebod, na het grootste gebod om God Zelf lief te hebben (Matteüs 22:39).

Jezus zei ook: "Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: 'Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.' En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen."


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden