Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Menopauze


Menopauze - Reden voor rouw... en vreugde
Voor sommige vrouwen is de menopauze reden voor een uitbundige feeststemming; andere vrouwen rouwen omdat zij geen kinderen meer kunnen krijgen. De term "menopauze" betekent het einde van de maandelijkse menstruatie. Het is een normale levensfase die elke vrouw ergens tussen de 40 en 60 jaar zal doorlopen. De gemiddelde leeftijd waarop de menopauze begint is 52 jaar. Het merendeel van de vrouwen heeft z'n drie tot vijf jaar vóór de feitelijke menopauze een periode die "perimenopauze" wordt genoemd, al zijn er gevallen bekend waarin de symptomen van de menopauze al tien tot vijftien jaar eerder zijn opgetreden.


Menopauze - Lichamelijke en emotionele gezondheid
De gemoedstoestand speelt een belangrijke rol wanneer we vrouwen willen helpen om de overgang te maken naar de perimenopauze en de menopauze zelf. Het is zinvol om op de volheid en de wonderbaarlijkheid terug te kijken van die jaren waarin we kinderen konden krijgen, terwijl we naar de toekomst uitkijken met een nieuw enthousiasme; er ligt een nieuwe vrijheid in het verschiet en de mogelijkheid om dromen waar te maken die tijdens het ouderschap aan de kant waren gezet.

De symptomen van de perimenopauze en de menopauze zijn onder andere stemmingswisselingen, openlijker boosheid, opvliegingen en zelfs milde panieksymptomen. De traditionele geneeskunde heeft in het verleden altijd aangeraden om hormoonvervangers te gebruiken om vrouwen te helpen om te gaan met het begin van de menopauze. Recente medische studies hebben echter vraagtekens gezet bij het gebruik van bepaalde soorten hormoonvervangers vanwege een mogelijk verhoogde kans op kanker. De alternatieve geneeskunde legt de nadruk op een verscheidenheid aan kruiden en natuurlijke middelen die tegenwoordig beschikbaar zijn als hormoonvervangers. Het belangrijkste is dat de medische én de homeopathische experts vrouwen aanmoedigen om de behoeften van hun eigen lichamen niet te negeren en om daarvoor gepaste middelen te vinden.

Goed eten, voldoende rust, een beheersing van je stressniveaus en manieren om je creatief uit te drukken zijn allemaal noodzakelijke componenten om door de jaren gezond te blijven. De vrouw die door de menopauze heen gaat verdient het om het wat rustiger aan te doen en om de tijd te nemen voor de plezieriger zaken in het leven. Vanwege de hogere leeftijden die tegenwoordig worden bereikt (de gemiddelde vrouw wordt tegenwoordig ouder dan 70 of 80 jaar), hebben vijftigjarige vrouwen nog een heel leven voor zich. Als jij nu de jaren van de menopauze binnenstapt, begin dan nu met een vooruitblik op je mooie toekomst. Je hebt het verdiend!


Menopauze - Het onderzoek
Onderzoek heeft aangetoond dat er een verband bestaat tussen een succesvolle overgang van de ene naar de andere levensfase enerzijds, en levensproblemen en een geestelijke relatie met God anderzijds. Dr. C.W. Brister, auteur van "Change Happens" (oftewel Veranderingen zullen plaatsvinden") daagt zijn lezers uit om alle levensproblemen het hoofd te bieden met een standvastig vertrouwen in God.

Laat het onderstaande verhaal van Allison een bemoediging voor je zijn. Het gaat over Gods hulp bij haar onverwachte verlies en hoe zij daardoor wist om te gaan met de realiteit van de menopauze in haar eigen leven.

Allison luisterde verdwaasd naar de uitspraken van haar arts. Ze was nu 45 jaar en ze probeerde al vijf jaar wanhopig zwanger te raken. Zij en haar man hadden een negenjarig zoontje. Ze hadden gehoopt en gebeden dat ze een tweede kindje zouden hebben om hun kleine gezin uit te breiden.

Toen ze net de 40 was gepasseerd, begon Allisons menstruatie onregelmatig te worden wat een mogelijke zwangerschap moeilijk maakte... Terwijl haar biologische klok aan het aftellen was, vreesde ze dat ze geen tweede baby zou kunnen hebben. Maar haar laatste menstruatie was al acht weken geleden en alle tekenen leken te wijzen op een zwangerschap. Ze kon nu nauwelijks geloven wat haar huisarts haar te vertellen had: "Het spijt me, mevrouw Kramer, U bent niet zwanger. U bent de menopauze ingegaan."

De woorden doorboorden haar hart alsof het een doodvonnis was. Die avond was ze ontroostbaar en ze huilde in de armen van haar man.

Een paar weken later zat Allison naar de zondagse preek te luisteren. Ze was niet zo'n kerkganger, maar zoals zo veel mensen ging ze er deze dag naartoe omdat ze op zoek was naar antwoorden... Het onderwerp was "dankbaarheid". De voorganger sprak over de verwoesting en de verloren levens als gevolg van de orkaan Katrina. Hij vertelde het verhaal van een vrouw wiens enige kind door de vloedgolven rond New Orleans was meegesleurd.

Toen Allison dit verhaal hoorde, brak haar hart voor die moeder wiens leven verwoest werd door het verlies van haar kind. Instinctief reikte ze haar hand uit en greep het handje van het kleine gezonde jongetje dat naast haar zat: haar eigen zoon. Terwijl ze zachtjes een gebedje prevelde voor haar eigen gezin, voelde ze dat het lege gevoel haar verliet. In plaats daarvan voelde Allison dat ze gevuld werd met dankbaarheid, tot er geen lege plekken in haar hart meer over waren.


Vul mijn lege hart!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden