Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Heb jij een kinderwens?


Heb jij een kinderwens? - Een sterk verlangen
Onze verlangens en wensen kunnen heel krachtig zijn. Vaak zijn onze smaakpapillen pas tevreden als we die zak chips of die reep chocola naar binnen hebben gewerkt. Als een stel probeert om zwanger te raken, dan kan het woord "verlangen" niet eens beschrijven hoe groot deze wens is: zo groot dat het pijn doet. Als jij langer dan een jaar regelmatig onbeschermde geslachtsgemeenschap hebt gehad zonder zwanger te raken, dan zou jij wel eens in de categorie "onvruchtbaar" kunnen vallen. Ik weet dat dit woord erg kil klinkt, maar mensen die aan deze beschrijving voldoen zouden er toch goed aan doen om een arts te bezoeken voor onderzoek en advies.

Als jij nu juist bent begonnen met vruchtbaarheidsonderzoeken of als jij nu het einde van een behandeling nadert, dan ben je echt niet de enige. Statistieken tonen aan dat 1 op elke 6 stellen op de een of andere manier met onvruchtbaarheid te maken heeft. Dat is een duizelingwekkende statistiek. Maar al zijn er nog zo veel anderen die hetzelfde pad begaan, toch kan deze reis dan vaak eenzaam zijn.


Heb jij een kinderwens? - De emotionele put van het "proberen"
De meeste stellen zeggen dat emotionele uitputting de grootste uitdaging is van hun onvervulde kinderwens. Elke maand bestaat er een zeker gevoel van anticipatie; de hoop dat het deze maand misschien wel zal lukken. Vaak maakt deze hoop plaats voor gevoelens van falen en wanhoop. Onderzoeken volgen, dan behandelingen, en dan begint de hele cyclus weer van voor af aan.


Heb jij een kinderwens? - Een persoonlijk verhaal
Nou, hoe kan een stel dit pad dan bewandelen? Hoe kunnen zij blijven proberen om zwanger te raken en toch emotioneel stabiel blijven? Lees het volgende persoonlijke verhaal eens.

"Onvruchtbaar? Weet U het zeker?" Deze woorden waren het begin van zeven jaren gevuld met onderzoeken, artsen, behandelingen en "proberen". Terwijl ik alle mogelijkheden overwoog, werd mijn verstand onophoudelijk geplaagd door allerhande vragen. Zouden we ooit kinderen hebben? Verliezen wij aan waarde als we kinderloos blijven? Doen we iets verkeerd?

Elke maand werden de gevoelens krachtiger. En moeilijker. Na ongeveer vier jaar onvruchtbaarheid realiseerde ik me dat ik mijn denkwijze moest veranderen, want anders zou ik depressief worden. Ik begon te erkennen dat God een doel heeft wanneer hij toestaat dat we door een dergelijke beproeving heen moeten. Hoe moeilijk het voor mij ook was om dat te aanvaarden, in mijn hart wist ik dat het waar was.

Hier volgen enkele gedachten die mij hebben geholpen om me door deze moeilijke tijden heen te werken:

  • Erken je eigen emoties en de gevoelens van je partner. Praat openlijk met elkaar over je gedachten en je gevoelens. Jullie zouden allebei wel eens heel verschillend op dit proces kunnen reageren, maar onvruchtbaarheid wordt heel wat gemakkelijker wanneer je er samen als stel mee omgaat. Steun elkaar en ben gevoelig wat betreft de emoties van de ander.

  • Vind een arts die om je geeft. Het is cruciaal voor je resultaten dat je een vruchtbaarheidsspecialist hebt die je kunt respecteren. Je moet je op je gemak voelen en het idee hebben dat er tijdens dit proces iemand om je geeft.

  • Neem een familielid of een goede vriend in vertrouwen, of sluit je aan bij een praatgroep. Als je anderen ontmoet die hetzelfde pad begaan, dan kan de reis iets gemakkelijker worden.

  • Probeer te voorkomen dat seks vervalt tot een mechanische "verplichte oefening". Hou je romantiek fris en levendig door speciale uitjes en weekendjes met elkaar te plannen.

  • Help anderen. Ik ontmoette een groot gezin dat mijn hulp goed kon gebruiken. De moeder was overrompeld door de zorg voor haar vijf kleine kinderen. Mijn hulp werd bijzonder op prijs gesteld. Soms was het emotioneel gezien niet altijd even gemakkelijk om een kleine tweeling in slaap te wiegen, maar het hielp mij om ermee om te gaan en het vulde dat verlangen in mijn geest.

  • Ongeacht met welke beproeving wij te maken hebben, er zijn altijd al anderen geweest die ermee te maken hebben gehad (1 Korintiërs 10:13). Hun ervaringen kunnen ons troosten, opbouwen en bemoedigen. Lees bijvoorbeeld het boek "Beschuit zonder muisjes" van Marije Vermaas en Martine van Blaaderen.
In deze omstandigheid is het belangrijkste dat jullie je hoop en tevredenheid niet verliezen. De enige manier die mogelijk is, is via Jezus Christus. De Bijbel zegt: "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht" (Matteüs 11:28-30). Een relatie met Jezus Christus geeft mij hoop voor mijn kinderwens. Hij geeft me de kracht om door te gaan; de kracht om te blijven proberen. Hij geeft me hoop voor de toekomst. Ben jij er klaar voor om die relatie te aanvaarden?


Leer meerWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden