Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Veroudering tegengaan


Veroudering tegengaan - Onze sterfelijkheid in eigen hand
Shakespeare begreep de wansmaak van het verouderingsproces en het verlangen om veroudering tegen te gaan: "een vochtig oog, een droge hand, een gele wang, een witte baard, een krimpend been, een groeiende buik... je stem is gebroken, je adem is kort, je kin dubbel, je scherpte verminderd, en elk onderdeel van je is opgezet van ouderdom". We zijn al eeuwenlang op zoek naar magische formules, mythen en wetenschappelijke oplossingen om aan deze menselijke toestand te ontsnappen. Het internet biedt ons meer dan 15 miljoen websites die over "verouderen" gaan en meer dan 67.000 websites over hoe we veroudering kunnen "tegengaan of omkeren". Veroudering heeft niet alleen te maken met een hoge leeftijd. Het is een levenslang proces waarmee we de sociale, mentale en biologische fasen van onze levens definiëren.

Pas recentelijk is de moderne biotechnologie begonnen met het herstellen van "onze jeugd", het verlengen van onze levensduur en uiteindelijk het omkeren van het verouderingsproces. In 1995 stond directeur John C. Guerin aan het hoofd van een onderzoek waarin werd ontdekt dat sommige dieren (sommige vissensoorten, schildpadden en walvissen) 200 jaar of langer kunnen leven zonder enige tekenen van veroudering. Publicaties van een van de artsen van het "Biosphere 2" team beschrijven diëten die onze levens kunnen verlengen (2005) en veroudering kunnen tegengaan (2005). Zijn boek over een leven langer dan 120 jaar (2000) beloofde "gevuld te zijn met... praktische methoden om het sterven te vermijden." Dr. Richard D. Lippman, in 1981 genomineerd voor een Nobelprijs, vond in 1987 "ACF-22" uit als een methode om het verouderingsproces te vertragen. Hij was zelf patenthouder van het product. Hoewel het product nu niet meer op de markt is, was "in strikt gecontroleerde laboratoriumproeven aangetoond dat het de levensduur met 19-26% zou verhogen". Het verlangen naar onsterfelijkheid is ongetwijfeld een drijfveer voor het onderzoek naar manieren om veroudering tegen te gaan.


Veroudering tegengaan - Onze levens verlengen
Het verouderingsproces definieert niet niet alleen onze oude dag, maar ook onze jonge jaren. In beide gevallen definiëren wij onze eigen levens door ze af te zetten tegen de verschillende levensfasen. Als we het verouderingsproces zouden kunnen vertragen, dan zouden we ook onze biologische en psychologische groei naar volwassenheid in onze levens drastisch kunnen afremmen. Door de gemiddelde levensverwachting te verhogen naar 120 jaar zou de puberteit vertraagd kunnen worden tot een leeftijd van ongeveer 20 jaar. Afhankelijk van de gebruikte methode, ongeacht of het een vroege genmanipulatie zou zijn of een levenslange nabootsing van een calorische beperking, zouden jonge én oude mensen hierdoor beïnvloed worden. Wat zouden de gevolgen zijn van een tragere biologische groei in een cultuur in de 21e eeuw waarin de "sociale groei" van onze jeugd aan het versnellen is? Een afremming van het verouderingsproces zou onze volledige levenscyclus als een elastiek uit elkaar trekken en hiermee de tijdsperioden vergroten die we doorbrengen in onze babytijd, kindertijd, tienerjaren, de piek van ons leven en onze jaren als "senioren". En toch bestaat er altijd het risico van een grote kloof tussen de volwassenheid van ons lichaam en onze geest enerzijds en de verwachtingen en vereisten van het leven anderzijds.


Veroudering tegengaan - De dood verslaan
Het verouderingsproces wordt vaak vergeleken met een ziekte die genezen moet worden; dat is waarom mensen dit proces willen omkeren! Door ons verlangen dat we nooit oud willen worden, voeren we oppositie tegen de dood en geven we de voorkeur aan onsterfelijkheid. De meesten onder ons aanvaarden hun sterfelijkheid tot op zekere hoogte, maar staan negatief tegenover het verouderingsproces omdat het ons er regelmatig aan herinnert dat we kwetsbaar zijn. Al onze activiteiten en onze volledige houding zijn daarom gericht op een optimaal genot van onze levens, met in ons achterhoofd dat we maar een beperkte hoeveelheid tijd beschikbaar hebben.

Toen bij mij de diagnose van kanker werd gesteld, was mijn vaders reactie als volgt: "Waarom kan ik niet degene met kanker zijn in plaats van jou?" Hij is mijn "pappa" en ik weet dat ouders zo denken... ze proberen de pijn en het lijden van hun kinderen te dragen. Mijn vader is 91 jaar oud en is zelf verbaasd over zijn hoge leeftijd, zeker nu het leven van zijn eigen kind gevaar loopt. Wat mijn bejaarde vader niet beseft is dat ik bevrijd ben van het meedogenloze tijdschema van ziekte en dood. "Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft." (Romeinen 8:11)


Veroudering tegengaan - Onze levensbron vinden
Is veroudering een ziekte? Een toestand die genezen moet worden, net als kanker? Waren onze voorouders die minder oud werden minder gezegend in hun menselijke ervaring? Door onze biologische levenscyclus te manipuleren, kunnen we ons perspectief verliezen over de werkelijke betekenis van de levenscyclus van tijd, leeftijd en verandering.

Door de eeuwen heen is het altijd al Gods bedoeling geweest dat de mens rijkelijk zou kunnen genieten van een tijdloze relatie met Hem. "Ontzag voor de HEER is de bron van het leven, het hoedt je voor de strikken van de dood" (Spreuken 14:27). Een foutloos "omkeringsproces" werd aangeboden. Zijn Zoon, Jezus Christus, gaf onsterfelijkheid op om de oorzaak van de dood ongedaan te maken (2 Korintiërs 13:4). Wij kunnen de gevolgen van onze veroudering en van de zonde niet verslaan (Romeinen 5:12; 6:23). Daarom onderging onze hemelse Vader de pijn en het lijden in onze plaats (Hebreeën 2:14-15). Door te sterven verlengde Hij niet onze levens op aarde, maar verlengde Hij onze levensduur tot in de eeuwigheid.


Leer meer over eeuwig leven!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden