Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Hepatitis C


Hepatitis C - Wat is dat?
Hepatitis C is een ontsteking van de lever. Het wordt veroorzaakt door het hepatitis C virus, dat ook bekend staat als HCV. Het is een infectie die in het bloed voorkomt, wat betekent dat deze zich via bloed of bloedproducten kan verspreiden. Wanneer het hepatitis C virus het bloed van een mens binnendringt, begint het zich te reproduceren en valt het de lever aan. Hepatitis C staat soms ook bekend als de "stille epidemie" omdat een mens jarenlang met het HCV virus besmet kan zijn zonder het te weten en zelfs zonder symptomen te vertonen. Tegen de tijd dat de symptomen zich beginnen voor te doen, kan de lever al ernstige schade zijn toegebracht.

Er bestaat een acute vorm van hepatitis C en er bestaat een chronische vorm van hepatitis C. Acute hepatitis C kan ongeveer zes maanden duren. Hoewel een groot aantal patiënten geen symptomen vertoont, kunnen sommigen van hen toch vermoeidheid, een verminderde eetlust, koorts, spier- of gewrichtspijn, geelzucht en buikpijn ervaren. De buikpijn kan een indicatie zijn dat de lever gezwollen of overgevoelig is. De incubatieperiode van hepatitis C bedraagt twee weken tot zes maanden. In die periode vertonen veel mensen geen enkele symptomen. Omdat de meeste patiënten (75-85%) niet in staat zijn om de ziekte zonder medisch ingrijpen te bestrijden, gaat de ziekte vervolgens over in de chronische fase. Chronische hepatitis C kan extreem lang duren en ontwikkelt zich gewoonlijk over een periode van tien tot dertig jaar. In deze fase kan de ziekte leiden tot cirrose, leverkanker en leverfalen. In sommige gevallen kunnen de gevolgen dodelijk zijn.


Hepatitis C - Wie loopt gevaar?
Hepatitis C kan overgedragen worden door risicofactoren die samenhangen met de uitwisseling van geïnfecteerd bloed. Maar ook de mensen in de volgende categorieën lopen gevaar:

  • Mensen die vóór 1992 bloedtransfusies of orgaantransplantaties hebben gehad.
  • Mensen die vóór 1987 behandeld zijn voor aandoeningen die te maken hebben met het niet correct stollen van het bloed.
  • Mensen die langdurig nierdialyses hebben ondergaan.
  • Mensen die met een naald injecties hebben gehad tijdens het gebruik van drugs zoals heroïne (of een rietje hebben gedeeld bij het snuiven van cocaïne).
  • Mensen die onbeschermd anale seks hebben gehad of die meerdere sekspartners hebben gehad.
  • Mensen die patiënten met verwondingen behandelen, zoals verplegers of politie-agenten.
  • Mensen die "body piercings" of tatoeages hebben gehad waarbij onsteriele materialen zijn gebruikt.
  • Mensen die onder één dak wonen met iemand die besmet is met het HCV virus en scheermessen of tandenborstels met elkaar delen.
  • Mensen wier moeder Hepatitis C had.


Hepatitis C - Hoe wordt dit behandeld?
Patiënten met hepatitis C kunnen een goed leven leiden als zij zichzelf goed verzorgen. Als iemand vermoedt dat hij of zij mogelijk hepatitis C heeft of zich met "riskante activiteiten" heeft beziggehouden, dan zou hij of zij eerst een bloedonderzoek moeten laten doen. Als hiermee wordt vastgesteld dat de patiënt deze ziekte heeft, dan zullen andere onderzoeken worden aangevraagd. Een biopsie van de lever wordt dan vaak uitgevoerd; een minuscuul gedeelte van de lever wordt dan met behulp van een naald verwijderd en wordt dan gebruikt om de gezondheid van de lever te onderzoeken.

Een combinatietherapie van antivirale geneesmiddelen (interferon en ribavirine) wordt vaak gebruikt als behandelmethode voor hepatitis C, al worden er ook nieuwe antivirale geneesmiddelen ontwikkeld. Hoe goed deze medicijnen werken, is afhankelijk van de toestand (beschadiging) van je lever, hoeveel virus zich in je lever bevindt en welk type hepatitis C je feitelijk hebt.


Hepatitis C - Is er hoop?
"Toen zei Jezus: 'Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven'" (Matteüs 11:28). Is dat geen prachtige belofte? Voor de mensen onder ons met hepatitis C is dit een belofte waar je op kunt vertrouwen. Jezus zei ook: "Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid" (2 Korintiërs 12:9). Geen ziekte op deze aarde is te zwaar voor Jezus Christus en er bestaat geen emotie of beproeving die Hij Zelf niet heeft meegemaakt. Als jij onder lasten gebukt gaat die te zwaar voor je zijn, dan staat Jezus met open armen op jou te wachten. Waarom geef je jouw last niet aan Hem?


Leer meer over echte hoop!

Webmd.com, Mayoclinic.com, who.intWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden