Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Een crisis doorstaan


Een crisis doorstaan – Waarom ik?
Heb jij op dit moment een crisis te doorstaan en weet je niet zeker hoe jij je door deze dag zult heen slaan? Voor mij was dat niet anders. Ik bleef maar vragen: “Waarom ik? Waarom werd ik gekozen voor deze crisis?” Mijn dochtertje was ernstig ziek. Kon ik dit wel aan? Kon ik haar stabiliteit zijn in deze moeilijke fase of zou ik dichtklappen onder de enorme druk?

Laten we eerlijk zijn: we leven in een wereld waarin niemand vrijgesteld is van moeilijke tijden. Maar wanneer het jou of mij overkomt, dan voelt het onwerkelijk. We voelen ons kwetsbaar en weten niet wat te doen. Het voelt alsof we alle controle zijn kwijtgeraakt, en dat is waarschijnlijk het meest angstaanjagende!

Een week voor de Kerst werd mijn zesjarige dochtertje Alexandra ziek. Ze had een buikvirus opgelopen. Het werd al snel duidelijk dat het niet om een typisch buikvirus ging en ze werd in het ziekenhuis opgenomen. We ontdekten later dat ze een combinatie had van meningitis (hersenvliesontsteking) en encefalitis (hersenontsteking). Deze combinatie leidde ertoe dat ze haar gehoor grotendeels verloor en dat ze niet meer kon lopen.

Onze levens veranderden nu. Onze crisis was aangebroken.

We begonnen de lange reis om het juiste team artsen te vinden, om onze beste opties te onderzoeken en om met verschillende specialisten aan het werk te gaan. Het was een enorme hoeveelheid werk, maar het was elke minuut waard. In het hierop volgende jaar leerde Alexandra, geleidelijk en met heel veel therapie, weer te lopen! Zogenaamde cochleair implantaten hebben ook haar gehoor weer hersteld. Op dit moment is mijn dochter springlevend!


Een crisis doorstaan – Tips voor de reis
Heb jij je eigen crisis te doorstaan? Als dat zo is, dan wil ik je graag vertellen dat het mogelijk is. Ik wil graag enkele “gereedschappen” met je delen die mijn gezin heeft geholpen om onze crisis te doorstaan. Mogen deze gereedschappen ook jou op jouw reis helpen:

  • Gereedschap 1: Geloof. Je hoeft geen checklist met vereisten af te vinken voordat je God om hulp kunt vragen. Of je nu al jarenlang een relatie met God hebt, of nog nooit met Hem gesproken hebt, God is er voor je. Je hoeft maar om Zijn hulp te vragen. Praat met God en geef je angsten aan Hem over. Sta open voor Gods leiding, want die kan in vele verschillende vormen verschijnen. Ik bad tot God en vroeg Hem om mijn dochter te genezen en haar weer te laten horen. Hij herstelde haar gehoor met cochleair implantaten. Ik had voorheen nog nooit van deze dingen gehoord, maar God wist precies wat zij nodig had!

    Op mijn reis door deze crisis leerde ik erop te vertrouwen dat God bij me is en dat Hij mij leidt. Op die manier liet Hij me zien wat ik moest doen voor een zo goed mogelijke afloop voor mijn dochter. Ik had geloof nodig. Winston Churchill zei: “Als je door de hel heen moet, blijf dan niet stilstaan.” Dat is wat ik moest doen in de situatie van mijn dochtertje. Dat is wat we allemaal moeten doen wanneer ons leven een dieptepunt bereikt. We moeten erop vertrouwen dat God ons de weg zal tonen, want alles is mogelijk.

  • Gereedschap 2: Laat je niet strikken door de “kracht van het slachtofferschap”. Wanneer je een slachtoffer bent, dan zit daar kracht in verscholen. Je kunt in een soort nomadenwereld gevangen raken, maar je leeft dan niet echt. Wanneer je getroffen wordt door een crisis, dan zijn er vaak lieve mensen in je gemeenschap die je komen helpen. Dat is belangrijk en broodnodig. Hun steun is essentieel, maar het is cruciaal dat je zo snel mogelijk weer terugvalt op je normale routine. Sta niet toe dat je verstrikt raakt in de rol van een behoeftig slachtoffer dat afziet van zijn eigen gezag om in een gezond leven te functioneren.

  • Gereedschap 3: Vind je nieuwe “normaal”. In het geval van mijn eigen gezin, zijn de cochleair implantaten van mijn dochter een onderdeel van ons nieuwe “normaal”. We moesten aan die realiteit wennen. Als je er eens goed over nadenkt, dan weet je dat het leven voortdurend verandert. Waarom proberen we dan altijd alles bij het oude te houden? Wat we werkelijk moeten doen is het nieuwe “normaal” omarmen, steeds wanneer ons leven een nieuwe richting inslaat. Dat noem ik pas leven!


Een crisis doorstaan – Ontdek het positieve
Ontdek het positieve op je reis. Ik ontdekte dat mijn dochter een heldin is en dat mijn zoon een rots is. We moeten onthouden dat God voor ieder van ons een plan heeft en dat wij op onze reis God om hulp moeten vragen.

Mijn gebed is dat jij genezing zult vinden, terwijl jij je trouw op deze reis begeeft. Ik vind hoop in de Bijbel. Jezus zegt: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven” (Matteüs 11:28). Als jij het gevoel hebt dat je zwaarder belast bent dan je aankunt, dan staat Jezus met Zijn armen wijd open op jou te wachten. Waarom laat je Hem jou last niet dragen?


Leer meer!

Het volledige verhaal over de ziekte van mijn dochter en nog meer gereedschappen die jou kunnen helpen kun je vinden in mijn (Engelstalige) boek “Toolbox From Heaven”.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden