Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Kinderen helpen na een sterfgeval


Kinderen helpen na een sterfgeval – Begrijpen hoe kinderen rouwen
De dood is een belangrijk onderdeel van het leven. Omdat volwassenen zo'n belangrijke rol spelen wanneer kinderen de dood proberen te begrijpen, is het belangrijk dat wij begrijpen hoe kinderen rouwen wanneer er een sterfgeval plaatsvindt.

Kinderen hebben vaak moeite om hun emoties te tonen, maar je kunt er zeker van zijn dat verdriet en rouw een enorme invloed op hun levens kunnen hebben. Je kunt de gevolgen hiervan zien op emotioneel, psychologisch, lichamelijk en geestelijk gebied. Zorg dat ze niet in hun eentje door deze moeilijke tijd hoeven te gaan en verzeker hen van jouw liefde en steun.

Het bijstaan van kinderen na een sterfgeval is een uitdaging, omdat kinderen anders rouwen dan volwassenen. Vaak rouwen kinderen met tussenpozen en vinden er “pauzes” plaats tussen de momenten waarop zij verdriet hebben. Als volwassenen hebben wij vaak te maken met een verdriet dat alles overspoelt. Wij hebben dan te maken met heel krachtige emoties die langdurig aanhouden. Wanneer een kind plezier heeft en gevoelens van vreugde uit, moeten wij volwassenen dus niet zomaar aannemen dat het kind zijn rouwperiode heeft afgesloten.

Leer opgroeiende kinderen dat de dood een onderdeel van het leven is. Ga het onderwerp niet uit de weg, ook al is het moeilijk. De dood is overal om ons heen aanwezig. Ga dus op zoek naar momenten die je kunt gebruiken om je kinderen te onderwijzen: een verwelkende bloem, de overgang van zomer naar herfst of zelfs de dood van je eigen huisdier. Kinderen zijn in staat om de dood te aanvaarden, vooral wanneer volwassenen er open en eerlijk over praten.


Kinderen helpen na een sterfgeval - Tips
Hier volgen enkele tips voor het helpen van kinderen na een sterfgeval.1 Onthoud dat dit algemene principes zijn en dat elke situatie en elk kind uniek is.

  • Timing. Wacht niet te lang voordat jij je kinderen vertelt over de dood van iemand die zij kennen. Zij horen het liever van jou dan van iemand anders.
  • Eerlijkheid. Vertel je kinderen wat er gebeurd is, op een manier die gepast is voor hun leeftijd. Ben niet bang om de woorden “gestorven” of “overleden” te gebruiken. Vermijd het gebruik van verzachtende uitdrukkingen als “opa is in slaap gevallen”. Dit soort uitdrukkingen scheppen verwarring en verkeerde ideeën over de dood. Vergeet niet dat kinderen heel letterlijk denken. Geef kinderen de gelegenheid om vragen te stellen en beantwoord deze dan heel eenvoudig. Als je het antwoord niet weet, ben dan gewoon eerlijk en vertel hen dat jij dat ook niet weet.
  • Herken angst. Als je kinderen aangeven bang te zijn om het lichaam van de overledene te gaan zien of om naar de begrafenis te gaan, stel hen dan gerust en troost hen. Bied hen je medeleven en emotionele steun.
  • Luister goed. Uitspraken als “Ik weet dat je verdriet hebt” laten zien dat jij naar hen luistert en hun emoties begrijpt.
  • Laat je kinderen zien dat jij ook rouwt. Sta toe dat kinderen jouw verdriet, jouw tranen en jouw emotionele pijn zien. Wanneer kinderen zich realiseren dat dit een blijvend verlies is, dan kunnen zij hun verdriet op verschillende manieren uiten: vervelende buien, ongehoorzaamheid, aanhankelijkheid, enzovoorts. Ben geduldig terwijl zij leren wat rouw is en hoe zij dit op een gezonde manier kunnen uitdrukken.
  • Ben consequent. Let goed op hun lichamelijke behoeften, rust en voeding. Zij hebben structuur en regelmaat nodig (opstaan en naar bed gaan, maaltijden, school). Neem de tijd voor voor elk kind individueel, één op één.
  • Bid. Vergeet niet om te bidden voor de vertroosting van je kinderen. Bid met hen en in hun bijzijn.
  • Gedenk de overleden naaste. Als je kinderen creatief zijn, dan zou je een foto-album kunnen maken of bijzondere herinneringen aan je overleden naaste kunnen opschrijven. Sommige kinderen planten graag een boom als gedenkteken. Anderen dragen graag een bijzondere foto of aandenken met zich mee.
  • Koester deze tijd samen. Praat over de overledene en vertel grappige verhalen uit zijn of haar leven. Blik samen terug op zijn of haar leven.


Kinderen helpen na een sterfgeval– De rol van het geloof
Veel experts op het gebied van rouw en verdriet erkennen het belang van het geloof wanneer kinderen met een sterfgeval proberen om te gaan. Een heel fundamenteel begrip van het Christendom onderwijst ons dat onze lichamelijke levens slechts tijdelijk zijn, maar dat onze zielen verder zullen leven. De Bijbel onderwijst dat de zielen/geesten van mensen die in Jezus geloven naar de hemel zullen gaan.

De Bijbel zegt: “Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen.” Mensen die in Jezus geloven, waaronder gelovige kinderen, vinden een enorme troost in de wetenschap dat onze naaste zich in de hemel bevindt.


Leer meer!

Voetnoot:
1 Tips gebaseerd op ideeën van Focus on the Family.



WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen





Hoe kan ik God kennen?




Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden