Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Leven na seksueel misbruik

(Read Leven na seksueel misbruik, Part 1 First)

Leven na seksueel misbruik - Kan het leven de moeite waard zijn?
Als slachtoffer van seksueel misbruik stel jij jezelf wellicht de volgende vraag: "Kan ik deze fase waarin ik alleen maar probeer te overleven werkelijk achter me laten en een leven leiden dat de moeite waard is?: Het antwoord is: JA! Ja, dat kun je zeker!

Je hebt de volgende uitdrukking misschien wel ooit gehoord: "Als het goed voelt, moet je het doen." Misschien is dat wel de manier waarop jij je leven geleid hebt. Maar je lijkt toch stil te staan. Je doet alleen maar dingen die jou het gevoel geven dat je goed, geliefd en aanvaard bent. Misschien is dat misbruik of een gevolg daarvan hierin nog steeds een factor. Maar je leven hoeft er niet zo uit te zien!

Misschien besef je al dat het leven meer is dan wat er in het verleden is gebeurd. Ik was zelf het slachtoffer van seksueel misbruik. Ik weet wat leegte is. Ik weet hoe het voelt om een diepe behoefte te hebben aan liefde en aanvaarding.

Blaise Pascal, een filosoof uit de tijd van de Verlichting, zei dat elk mens in zijn innerlijke wezen een vacuüm heeft; een gat in de vorm van God. Dit gat kan daarom alleen maar door God gevuld worden. Je hebt misschien wel ooit verhalen gehoord over slachtoffers van seksueel misbruik wier levens zijn veranderd. Misschien ken je zelf wel zo iemand en wil je net als hem of haar zijn. Je wil meer doen dan alleen maar proberen om te gaan met het verleden. Je wil veranderen! Je verlangt naar een overwinning in je leven.


Leven na seksueel misbruik - Het verlangen in je ziel begrijpen
Het verlangen dat je voelt is de leegte waar Pascal het over had. Alleen God kan dat gat vullen, met Zijn onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding. En nog beter: Hij verlangt ernaar om juist dat te doen! God werd een mens in Jezus Christus en leefde onder de mensen, zodat Hij Zich met ons in onze menselijkheid kan vereenzelvigen. Hij noemt ons Zijn geliefden en Hij wil dat we Zijn liefde ervaren. In de Bijbel kunnen we in 1 Johannes 3:1 het volgende lezen: "Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent." God aanvaardt ons zoals we zijn wanneer we tot Hem komen.


Leven na seksueel misbruik - De stap van overleven naar overwinnen
Als slachtoffer van seksueel misbruik kun jij overwinnen! Is dat geen opwindend nieuws? Hoe dit werkt? Laten we beginnen met de belofte die God ons geeft wanneer we ons tot Hem wenden; Hij belooft ons dat we met een schone lei kunnen beginnen. In Jezus Christus worden we nieuwe scheppingen! 2 Korintiërs 5:17 zegt: "Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen." Het Woord van God zegt dat we in Jezus Christus overwinnaars zijn: "Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede" (Romeinen 12:21). God heeft al het werk al voor ons gedaan en Hij houdt van ons zoals we zijn.

Als slachtoffer van seksueel misbruik heb je veel meegemaakt. Leren leven als een nieuwe schepping is hetzelfde als een peuter die leert te lopen. De peuter begint stapje voor stapje.

In lichamelijk opzicht blijven we gewond. We zullen de littekens hiervan ons hele leven lang met ons meedragen. Maar God belooft ons dat Hij er voor ons is en ons nooit zal verlaten. "Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten" (Hebreeën 13:5). Hij is bij ons wanneer we aan bepaalde situaties herinnerd worden en wanneer ons verstand, onze wil en onze emoties duistere en wanhopige paden inslaan. Wanneer we mentaal lijden en onder veroordeling gebukt gaan, dan is God bij ons.

Als slachtoffers van seksueel misbruik zullen we het moeilijk vinden om ons te verzoenen met gedachten en gevoelens over liefde en aanvaarding. Vanwege ons verleden zullen we gevoelens hebben die het hart en de ziel bestrijden en verscheuren. Niemand zou hoeven mee te maken wat wij hebben meegemaakt. Maar er is hoop.

Omdat God Zijn Zoon stuurde om voor ons te sterven (Johannes 3:16), kunnen we weten dat we waardevol en kostbaar zijn. Voor een slachtoffer van seksueel misbruik is dit idee moeilijk te bevatten, maar we moeten deze waarheid begrijpen als we de overstap willen maken van overleven naar overwinnen.

De essentie van overwinnen is het besef dat liefde en aanvaarding essentieel zijn voor onze genezing. We kunnen dit niet op eigen houtje doen. Sterker nog, dat is onmogelijk! Matteüs 19:26 zegt: "Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk."


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden