Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Huwelijksvoorbereiding


Huwelijksvoorbereiding - Beslissingen nemen
Huwelijksvoorbereiding is de eerste stap op je levenswandel met je huwelijkspartner. Je bent druk bezig met de voorbereidingen voor de trouwdag, maar je begrijpt dat de voorbereiding op het huwelijk zelf ook belangrijk is! Nu je aan deze nieuwe reis gaat beginnen, hebben jullie allebei hooggespannen verwachtingen van een zo goed mogelijk huwelijk. Huwelijksvoorbereiding zal je koers uitzetten en het pad effenen.

Huwelijksvoorbereiding houdt in dat je als een stel samenwerkt om tot beslissingen te komen. Tijdens deze verlovingsperiode leggen jullie de basis voor het gezamenlijke beslissingsproces, nu jullie beslissingen nemen over de trouwdag, het budget, de uitnodigingen, de ceremonie en jullie huwelijksreis. Wanneer er meningsverschillen ontstaan, hoe goed kun je die dan oplossen? Bespreek met elkaar hoe jullie kunnen samenwerken en over dit soort beslissingen kunnen communiceren.


Huwelijksvoorbereiding - In de gemeente
Huwelijksvoorbereiding in de gemeente, de zogenaamde pastorale counseling, is een essentieel onderdeel van je voorbereiding op het huwelijk. Vraag je plaatselijke voorganger of dergelijke counseling beschikbaar is of neem contact op met Christelijke counselors in je omgeving. Een dergelijke pastorale zorg zal verschillende onderwerpen aanstippen, zoals:

 • Wat zijn de rollen van de man en de vrouw in een huwelijk?
 • Wat betekent het woord "liefde" voor jullie beiden? Hoe kun je liefde het beste geven en ontvangen?
 • Wat zijn jullie individuele verwachtingen van het huwelijk?
 • Hoe zullen jullie conflicten oplossen?
 • Welke grenzen zullen jullie stellen om reinheid en trouw te waarborgen?
 • Hoe ziet jullie budget voor het eerste huwelijksjaar eruit?
 • Welke doelen heb je voor ogen wat betreft gezin en carrière? Zijn deze verenigbaar met de doelen van je verloofde?
In deze tijd zullen jullie ook de geestelijke aspecten van het huwelijk bespreken. Geloven jullie allebei in Jezus Christus of proberen jullie verschillende levensbeschouwingen te combineren? Als dat zo is, met welke uitdagingen zal jullie huwelijk dan te maken hebben? Wanneer jullie de geestelijke aspecten van jullie relatie onderzoeken, dan duidt dat op een duidelijk streven naar een succesvol huwelijk. Overweeg om alle ongewenste "bagage" af te leggen, dat wil zeggen alle slechte gedachten en vooroordelen die je mogelijk met je meedraagt.

Door de huwelijksjaren heen zul je een koffer vol herinneringen, zegens, verdriet en moeilijkheden uitpakken, die je in je voorgaande leven hebt gevuld. Het is raadzaam om met deze herinneringen en moeilijkheden af te rekenen voordat je in het huwelijksbootje stapt.


Huwelijksvoorbereiding - Van anderen leren
Een ander essentieel punt van de huwelijksvoorbereiding is van anderen leren, niet alleen van mensen met succesvolle huwelijken maar ook van mensen met gestrande huwelijken.

  “Mijn man en ik zijn nu vijftig jaar getrouwd. Een gouden huwelijksfeest! Wij denken dat we ontdekt hebben waarom. De Bijbel zegt dat we als het ware door het vuur gaan om gelouterd te worden, zodat we tot iets nuttigs gevormd kunnen worden. En dan zullen we als goud tevoorschijn komen (Job 23:10). Het louterende vuur is niet plezierig. Gevormd worden is ook niet plezierig. Maar het goud is kostbaar en waardevol. Wij besloten daarom om onze ogen op het gouden doel gericht te houden.

  Voor ons huwelijk hadden we een gesprek met onze voorganger, maar het was eigenlijk geen counseling. Ook al dachten wij allebei dat we Christenen waren, toch maakten we tijdens onze huwelijksvoorbereiding geen inventaris op van ons geestelijke leven. We namen de tijd niet om af te rekenen met wortels van bitterheid, onvergeving, ontkenning, slechte relaties met ouders en zaken die met onze reinheid te maken hadden.

  In onze huwelijksjaren hadden we problemen. We scherpten elkaar, vaak op heel onplezierige manieren. Ja, er waren tijden waarin we gewoon uit de boot wilden stappen en gewoon onze belofte aan elkaar moesten nakomen. Onze vijf kinderen hebben zich hier redelijk doorheen weten te slaan, gezien het slechte functioneren van ons gezin.

  Het leidt geen twijfel dat het allemaal de moeite waard is geweest, al had een degelijke huwelijksvoorbereiding ons en ons gezin veel leed kunnen besparen. Hoe eerder de huwelijkspartners beseffen dat God het hoofd van het huwelijk moet zijn en dat de man verantwoordelijk is tegenover God, hoe eerder het huwelijk zal verbeteren. Wij zijn daarvan levend bewijs.

  Wij verschillen zo sterk van elkaar. We zien het leven vanuit een heel ander perspectief, maar we weten dat God in ons aan het werk is wanneer we het met elkaar eens zijn. Het huwelijk is een perfecte gelegenheid om Gods plan te ontdekken en om Hem aan het werk te zien. Jij hebt de keuze: zal jouw huwelijk een bijzondere zegen zijn of een last die gedragen moet worden? Als je de zegens van deze bijzondere relatie met je huwelijkspartner wilt oogsten, dan is het belangrijk dat je nu zaait. Een opofferende, onzelfzuchtige liefde zal jullie door goede en slechte tijden heen helpen.

  God heeft plannen voor jullie. Ons gebed voor jullie beiden is dat jullie mogen genieten van de zegens van een rijk en prachtig huwelijk.”


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden