Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Samenwonen met je schoonfamilie


Samenwonen met je schoonfamilie - Lichamelijke en emotionele factoren
Betekent samenwonen met je schoonfamilie dat jij je onafhankelijkheid, je privacy of zelfs je volle verstand moet opgeven? Ongeacht of het tijdelijk is of voor de lange termijn, er ontstaat stress wanneer twee verschillende huishoudens of leefstijlen worden samengevoegd. In culturen in Afrika en het Midden-Oosten zien we vaak hoe verschillende generaties harmonieus samenwonen. Voor anderen blijkt het echter vaak een worsteling te zijn wanneer het huis gedeeld moet worden met andere mensen, zoals de mondige schoonmoeder, hyperactieve kinderen of de kille schoonzoon. Welke specifieke factoren dragen bij aan deze spanning en onrust die een bedreiging vormen voor dit gemengde huishouden?

Samenwonen met je schoonfamilie heeft op twee verschillende niveaus grote gevolgen voor onze levens: lichamelijk en emotioneel. Vaak is de beslissing om twee huishoudens tot één samen te voegen gebaseerd op financiële factoren. In het begin lijkt deze keuze heel aantrekkelijk, omdat er behoorlijk bespaard kan worden op de kosten voor levensonderhoud. Maar problemen ontstaan wanneer zaken moeten worden opgeofferd omdat er nu geen ruimte meer voor is. Op een lichamelijk/materieel niveau betekent dit dat slaapkamers en badkamers moeten worden gedeeld. Elke beschikbare ruimte wordt al snel een opslagruimte. Persoonlijke eigendommen stapelen zich op in muurkasten, kelders en garages. De spanning neemt nog verder toe wanneer eenvoudige pleziertjes verdwijnen, wanneer sommige mensen heel vroeg opstaan en anderen niet, wanneer er verschillende voorkeuren bestaan wat betreft TV-shows en andere vormen van entertainment, of wanneer verschillende mensen een andere kamertemperatuur wensen.

De emotionele gevolgen van samenwonen met je schoonfamilie komen voort uit de omstandigheden of de persoonlijke moeilijkheden die aanvankelijk tot deze nieuwe woonvorm hebben geleid. De dementie van een ouder, een uitzetting uit een woning of een tragische echtscheiding: alle betrokkenen hebben te maken met pijn en frustraties. Huishouden nummer 1 schiet te hulp wanneer huishouden nummer 2 te maken heeft met een slechte gezondheid, het verlies van een droomhuis of een op de klippen gelopen huwelijk. Huishouden nummer 2 heeft dan al te lijden onder de ellende van deze oncontroleerbare omstandigheden en moet nu ook nog zijn onafhankelijkheid opgeven. De combinatie van wrevel en schuldgevoelens wordt ondraaglijk en kan een ontstekingsmechanisme zijn voor ruzie en onvrede.


Samenwonen met je schoonfamilie - Een mengsel
Het lijkt misschien onmogelijk dat mensen met heel verschillende achtergronden en persoonlijkheden lang onder een dak zouden kunnen wonen. Maar toch vinden dergelijke mengsels dagelijks plaats. Denk aan studenten, soldaten of vrijwilligers van het Vredeskorps. Het streven naar een goede opleiding, het dienen van je vaderland of het bevorderen van wereldvrede en vriendschap: elk van deze groepen heeft een gezamenlijk doel. Toen Jezus Zijn twaalf discipelen koos, mengde Hij verschillende leefstijlen tot een enkele effectieve eenheid. Deze bestond uit vissers (Matteüs 4:18-22), een belastinginner (Marcus 2:14) en een Joods revolutionair. Met uitzondering van Judas Iskariot bleken de discipelen in staat om hun enorme verschillen te overbruggen toen zij "op weg gingen om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen" (Marcus 16:20).


Samenwonen met je schoonfamilie - Ontwikkel een plan
De Bijbel geeft ons een plan wanneer samenwonen met je schoonfamilie absoluut noodzakelijk is. Vergeet echter niet dat het niet Gods ideale plan is wanneer twee huishoudens samenwonen. "Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt" (Genesis 2:24). Er kan maar één hoofd over het huishouden zijn die de stabiliteit van dat huishouden bepaalt. "Kies dan nu wie u wel wilt dienen... In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen" (Jozua 24:15). Denk eens na over de volgende zaken, voordat je bij je schoonfamilie intrekt:

  • Stel vast hoe jullie morele en geestelijke verschillen zullen oplossen. "“Als er iemand bij u komt die deze leer[van Christus]niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem niet" (2 Johannes 1:10). Net zoals Johannes waarschuwde tegen valse leraren die met hun valse doctrines de huizen van gelovigen wilden binnendringen, zo moeten wij ook afbakenen welke invloeden wij al dan niet in ons huis of gezin willen.

  • Houd bijeenkomsten waarin alle betrokkenen hun zorgen en voorkeuren met elkaar kunnen bespreken. "Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand" (Spreuken 24:3). Probeer ook de houding van 1 Korintiërs 13:4–7 te implementeren.

  • Kies drie dingen die je belangrijk vindt, maar die je heel genadig zult opgeven in het belang van die andere familie of dat andere individu. Louise verhuisde haar kantoorruimte naar de kelder zodat haar gescheiden schoonzus een eigen slaapkamer kon hebben. Jack gaf enkele vrije weekendjes op zodat hij zijn schoonvader kon helpen bij de renovatie van zijn oude huis. Bill en Bea waren van plan om tijdens hun pensioenjaren vaak op reis te gaan, maar besloten om eerst op hun kleinkinderen te passen tot hun getrouwde kinderen hun universiteitsdiploma hadden behaald. "Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles" (Hebreeën 3:4). De werkelijke structuur van een huishouden staat niet op een betonnen fundering, maar op de hoeksteen van Jezus Christus, de Ontwerper van alle relaties.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden