Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Omgaan met spanning

(Read Omgaan met spanning, Part 1 First)

Omgaan met spanning - Een persoonlijk verhaal
Ik heb te kampen met spanning. Het is een angst die voortdurend door mijn geest kruipt. Ik maak mij onophoudelijk zorgen over familieleden, mijn werksituatie, een deadline, mijn rommelige huis of een zieke vriend. Ik stap heen en weer, vind meer dingen om op te ruimen en om aan mijn "niet vergeten"-lijstje toe te voegen. En wanneer ik me dan tot God wend, dan vraag ik hem met samengeknepen kaken: "Waarom ik, God? Waarom?" Ik eis van Hem dat dat Hij deze dingen in orde maakt. Genees een vriend. Verander het leven van een familielid. Geef mij hulp in het huishouden. Help mij aan een baan.

Ik hoor hierop geen antwoord.

Maar wanneer ik daarmee ophoud, diep inadem en mezelf voorbereid om te luisteren, om werkelijk te luisteren naar iets anders dan mijn zorgen, dan verandert alles. Ik haal mijn Bijbel te voorschijn (en terwijl ik dat doe, bid ik dat God mijn hart zal verzachten zodat ik naar Hem kan luisteren). Eindelijk merk ik dat Gods stem zachtjes tot mij spreekt en dat Hij zijn armen om mij heen slaat. In Prediker 3 herinnert God mij eraan dat ik het rustiger aan moet doen en dat ik niet moet proberen om mijn problemen in mijn eentje op te lossen. "Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel", zegt God. Ik knik. Ik ontspan mijn schouders. Want het gaat allemaal niet om mijn eigen tijdschema. God zal volgens Zijn tijdschema, en niet het mijne, uit alles iets moois voortbrengen. Ik geef mijn problemen aan Hem over en laat Hem deze dingen regelen wanneer de tijd daarvoor is gekomen.

Dan pak ik mijn "niet vergeten"-lijstje. Ik ruim alleen de dingen op waar ik nu de tijd voor heb; de rest kan wachten. Ik pak de telefoon en bel een vriend om hem te vragen hoe hij zich voelt en laat hem weten dat ik voor hem bid. Ik nodig een familielid uit om een kopje koffie met me te drinken en we babbelen. Ik doe wat ik kan doen en laat God de rest overnemen. Ik laat zo de last van mijn zorgen van mij afvallen. De dingen die ik kan doen zijn maar beperkt. De rest is in de handen van God en Zijn tijdschema.


Omgaan met spanning - Soelaas vinden in Gods armen
Omgaan met spanning bevrijdt jou van het gewicht van je stress. Spreuken 12:25 legt uit dat spanningen een mens kunnen bedrukken: "Verdriet in het hart van een mens maakt neerslachtig." Maar hetzelfde vers zegt: "Een hartelijk woord beurt hem[een gespannen persoon] op." Welke woorden heeft de Bijbel voor mensen met zorgen?

Volgens de Bijbel kan God al jouw spanningen aan, zelfs als jij dat niet kan. Maar je moet eerst, zoals de Bijbel zegt, nederigheid vinden voordat God jouw last volledig kan overnemen. 1 Petrus 5:6-7 zegt: "Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart." God wil je uit het gevaar slepen, maar jij moet eerst nederig zijn: je moet je trots laten varen die zegt dat jij elk probleem in je leven zelf wel kunt oplossen. Nederigheid laat God in jouw leven binnen en laat Hem bepaalde dingen overnemen. Geef de controle dus aan Hem over en leg je zorgen van je af. Geef ze aan onze oppermachtige God.

Maar omgaan met spanning is meer dan nederigheid. Je moet ook met God communiceren, je problemen aan Hem voorleggen. De Bijbel zegt: "Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden" (Filippenzen 4:6). Bid tot God. Verwoord je zorgen aan Hem. God is er om naar jou te luisteren.

Wanneer God jouw spanning van je heeft weggenomen, wat heeft Hij dan te bieden? Filippenzen 4:7 geeft eerst het advies om in stressvolle tijden te bidden, en legt vervolgens uit dat de "vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus zal bewaren." God wil jou vrede schenken. Hij wil jouw spanningen wegnemen en jouw hart en geest met rust vullen. Zelfs als je Zijn macht niet kan bevatten, leg je problemen voor aan God. Je zal versteld staan van de vrede die Hij kan geven.


Vind Gods vrede!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden