Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Verlichting van chronische pijn


Verlichting van chronische pijn - De situatie begrijpen
Verlichting van chronische pijn begint vaak met de moeilijke aanvaarding van het feit dat de pijn er is. Veel mensen die aan chronische pijn lijden zullen er nooit van herstellen en moeten manieren zien te vinden om met de pijn te leven. Dat was ook het geval voor mij toen bij mij een chronische ziekte werd vastgesteld.


Verlichting van chronische pijn - Strategieën voor het leven
Hier zijn enkele strategieën die ik heb ontdekt om mijn chronische pijn te verzachten:

    Ga op zoek naar een arts die gespecialiseerd is in de behandeling van jouw specifieke aandoening. Werk met hem of haar samen om een behandelingsplan op te stellen dat voor jou zal werken. Mijn arts was een anesthesist en de directeur van een pijnkliniek. Hij had al meer dan twintig jaar ervaring met patiënten die net als ik het complex regionaal pijnsyndroom hadden. Door veel verschillende dingen uit te proberen, in een soort "trial-and-error" proces, konden we een geschikt plan opstellen waarmee mijn pijn geminimaliseerd kon worden. Een combinatie van medicatie en therapie was nodig om de beste resultaten te verkrijgen. Jouw arts zou ook een groot aantal verschillende opties ter beschikking moeten hebben voor jouw specifieke aandoening. Mensen met chronische pijn moeten die behandeling zien te vinden die voor hen het beste werkt.

    Sluit je aan bij een praatgroep voor mensen die aan dezelfde aandoening lijden, of begin er zelf een. Ik sloot me aan bij een plaatselijke praatgroep die bijeenkwam in de gymnastiekclub waar ik dagelijks oefeningen in warm water doe. Deze groep bestond uit mensen met reumatoïde artritis, ALS, MS, chronische rugpijn, fibromyalgie en andere ernstige aandoeningen. Ieder van ons ging naar deze groep om zijn of haar mobiliteit te maximaliseren en tegelijkertijd de pijn te minimaliseren door middel van lichaamsoefeningen in het water die speciaal voor ons waren ontworpen. Praatgroepen geven je de gelegenheid om aan anderen verantwoording af te leggen en een plaats waar je met elkaar kunt sympathiseren. En misschien is het belangrijkste wel dat we de uitdagingen kunnen begrijpen die door de chronische pijn aan onze levens zijn toegevoegd. Af en toe geven we elkaar praktische aanwijzingen over hoe we de pijn kunnen minimaliseren. Je kunt een praatgroep opzetten met mensen die je regelmatig ontmoet; - mensen die hetzelfde ziekenhuis of dezelfde therapeut bezoeken, mensen die naar jouw kerk gaan, enzovoorts. De meeste mensen zijn bereid om over hun lichamelijke problemen te praten als je hen op een positieve en ondersteunende manier benadert. Ik heb met verschillende mensen gesproken die me vertelden hoe enthousiast ze waren dat ze met iemand konden praten die hen begreep.

    Gebruik humor. In mijn praatgroep hebben we ontdekt dat humor een geweldig hulpmiddel is, vooral op slechte dagen. Lachen als lichamelijke oefening helpt ons om onze lichaamsbeweging op een positieve manier te benaderen. Ik heb geleerd hoe ik in mijn beproevingen humor kon vinden.

    Ga je emoties niet uit de weg. Als gevolg van mijn chronische pijn is mijn leven op veel verschillende vlakken veranderd. Ik heb nu professionele hulp nodig om met mijn situationele depressie te kunnen omgaan. Hoewel ik in het begin huiverig was om professionele hulp in te schakelen, ben ik er nu dankbaar voor dat ik dat toch gedaan heb. Ontkenning en het begraven van emoties doen de problemen niet verdwijnen. Emoties kunnen pijn versterken. Je arts kan je weliswaar vragen hoe je in emotioneel opzicht met je aandoening omgaat, maar als er niet gesproken wordt over hoe je dit kunt aanpakken, begin er dan zelf over. Hij of zij kan goede suggesties hebben om je hierbij te helpen.


Verlichting van chronische pijn - De sleutel voor mij
De sleutel tot de verlichting van chronische pijn is om het belang en het doel van het leven nog eens te overdenken. Vaak wordt ons zelfbeeld gebaseerd op ons vermogen om ons werk goed te doen. Toen ik niet meer in staat was om mijn professionele carrière voort te zetten, moest ik mijn werkelijke waarde zien te ontdekken, zoals deze gezien wordt door de ogen van mijn Schepper. God heeft ieder van ons geschapen met een onmiskenbare innerlijke behoefte aan persoonlijk belang. Dat belang kan alleen maar in Hem worden gevonden. In Jezus Christus vinden we de grootst mogelijke vrede, aanvaarding en persoonlijke waarde.


Leer hier hoe je ermee kunt omgaan!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden