Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Alcoholverslaving

(Read Alcoholverslaving, Part 1 First)

Alcoholverslaving - Een verhaal van een volwassene
Ik was dertig jaar oud. Al hield ik ontzettend veel van mijn man, toch geloofde ik dat geen enkel gezin compleet was zonderen kinderen. Na mijn derde miskraam was ik wanhopig. Ik ontdekte een restant sherry van het kerstdiner en ontdekte dat ik me na het derde glas wonderbaarlijk op mijn gemak voelde en dat mijn emotionele pijn me enigszins begon te verlaten. Aan de pijn ontsnappen bleek zo gemakkelijk!

Gelukkig schoot God me snel te hulp. Telkens wanneer ik naar de fles greep voelde ik me minder op mijn gemak. Ik wist dat God me probeerde te vertellen dat dit niet de manier was om mijn pijn te ontvluchten. Ik wist dat ik alleen met de hulp van Gods kracht mijn drinkgedrag kon opgeven... en niet op eigen kracht. Nadat ik mijn probleem aan mijn echtgenoot had opgebiecht, vroeg ik om vergeving. Ik bekende mijn zonde ook aan God omdat ik mijn lichaam met alcohol had misbruikt.

Met de hulp van God en van mijn man begon ik de verleiding te weerstaan om mijn emotionele pijn met alcohol te verzachten (Hebreeën 4:16).


Alcoholverslaving - Een verhaal van een tiener
Toen ik opgroeide was ik er getuige van hoe mijn vader, telkens als hij dronken raakte, zijn zelfbeheersing volledig verloor. Toen ik op de basisschool zat, maar ook later, zag ik hoe hij mijn moeder pijn deed wanneer hij onder de invloed van alcohol was. Een heleboel vragen begonnen zich toen in mijn brein te vormen. Deze gebeurtenissen hadden in mij een heleboel boosheid en haat geschapen, waardoor ik een opstandige dochter werd.

Toen ik naar de universiteit ging, besloot ik om alcohol te proberen. Ik dacht dat drank mij dapperder en sterker zou maken, net als mijn vader. Dan zou ik mijn moeder tegen hem kunnen beschermen. Ik begon met bier, maar schakelde geleidelijk over naar sterke drank en verschillende andere soorten alcoholische dranken. Ik bereikte een punt in mijn leven waarop ik van zonsopgang tot zonsondergang aan het drinken was. Toen brak het moment aan waarop ik niet eens meer in slaap kon vallen zonder alcohol te drinken. Ik was alcoholverslaafd.

Vier lange jaren was ik een slaaf van mijn alcoholverslaving. Ik probeerde mijn ogen te sluiten voor de gevaren van alcoholmisbruik. Mijn leven was ondersteboven gekeerd en ik ervoer schaamte, afwijzing en zelfmedelijden. Mijn vooruitzicht was hopeloos. Ik had het gevoel dat ik in het diepste gedeelte van de oceaan verdronk terwijl ik met alle macht probeerde te zwemmen.

Ik zocht naar antwoorden, naar manieren om te stoppen, maar ik kon maar geen antwoorden vinden die bleken te werken. Ik probeerde wel te stoppen, maar de alcohol bleef me achtervolgen. Bijna gaf ik het op en verloor ik alle hoop. Ik wist niet dat mijn moeder en mijn oudste zus ondertussen waren begonnen met voor me te bidden. Mijn zus nodigde me altijd uit voor erediensten in de gemeente zodat ik de boodschappen van de voorganger zou kunnen horen, maar ik wees die uitnodigingen altijd af.

Ik stond op het punt om te zakken voor een van mijn colleges, dus nodigde mijn professor me uit voor een extra cursus waarmee ik mijn eindcijfer omhoog kon halen. Ik begreep dat die cursus mij de kans gaf om voor dit vak te slagen, dus greep ik deze kans met beide handen aan! De cursus bleek de volgende titel te hebben: "Zeg nee tegen drugs, roken, drank en seks vóór het huwelijk".

In een van de sessies vroeg de spreker de aanwezigen het volgende: "Wie wil veranderen, maar blijkt dat niet op eigen kracht te kunnen..." Dat was ik! De spreker vervolgde: "Sta op. Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg." Op dat moment stond ik moedig op en aanvaardde ik Jezus in mijn hart als mijn Heer en Redder. Vanaf dat moment was ik in staat om de alcohol te laten staan. Ik kon nu "nee" zeggen en stopte volledig met drinken. Ik wist dat dit niet uit mijn eigen vermogens voortkwam, maar uit God. Door Zijn genade werd ik veranderd en vernieuwd. Prijs God!


Begrijp de kracht van Gods geschenk aan jou!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden