Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Christelijke ideeën voor het gezin

(Read Christelijke ideeën voor het gezin, Part 1 First)

Christelijke ideeën voor het gezin - Ideeën voor je gezinsfilosofie
Maak elke week - van tevoren - tijd vrij om met je gezin door te brengen. Schrijf het op je kalender. Zeg niet meer dat je "nog één dingetje wil afmaken" voordat je naar huis gaat. Plan je week met specifieke tijden om op te houden met werken en hou je daaraan.

Verwijder onbelangrijke dingen gewoon uit je planning. Richt je aandacht op de dingen waartoe Jezus jou heeft geroepen, niet op de dingen die andere mensen van je willen. Op dit gebied moet je meedogenloos zijn! Als je onophoudelijk veel overuren moet draaien om je werk op tijd af te krijgen, dan is het tijd om andere manieren te bedenken om dat voor elkaar te krijgen. Je kan de doelen van een volledige organisatie niet in je eentje bereiken, dus stop met je pogingen! Bid dat de Heer arbeiders naar je oogstveld zal sturen. Zie dan hoe Hij voor je aan het werk gaat. Bid dat er bovennatuurlijke resultaten worden geboekt in de tijd die je in je werkdag steekt. Ga dan gewoon naar huis en zorg dan voor het andere zendingsveld dat God je gegeven heeft: je gezin. Als jij op je werk een leidinggevende functie hebt, vraag je teamleden dan om het volgende in hun taakomschrijving op te nemen: "Ik zal trouw zijn aan mijn gezin en ik zal dat op de volgende manieren doen...."

Ontwikkel een gezamenlijke activiteit met het hele gezin en/of met individuele gezinsleden. Denk aan wandelen of fietsen, op zaterdag samen ontbijten, of met je partner ergens een kopje koffie drinken waar je dan samen bid voor je dag. Wanneer je dit doet, onthoud dan dat de leerzame momenten in het leven vaak "geplande ongelukjes" zijn; ze zullen plaatsvinden, maar niet altijd omdat je ze gepland zou hebben. Zorg er dus voor dat je door het jaar heen genoeg tijd uittrekt voor bijzondere gelegenheden, zodat de kans op leerzame ervaringen met elkaar toeneemt.

Stel voor elk van je kinderen een geestelijk "ontwikkelingsplan" op, waarin je hun sterke punten, hun zwakke punten en jouw plannen om hun karakter te vormen uiteenzet. Onze kinderen zijn pijlen die een wereld worden ingeschoten die we nooit helemaal kunnen zien. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat ze de juiste richting opvliegen en de afstand zullen afleggen die God voor hen in gedachten heeft.

Plan een avondje uit... met elk van je kinderen en met je partner. Zorg ervoor dat dit tenminste een uur duurt en dat ze jouw volledige aandacht hebben. Dit hoeft niet duur te zijn. Samen tijd met elkaar doorbrengen, zonder anderen, is het cruciale ingrediënt. Toen wij het financieel wat zwaarder hadden, speelde ik gewoon een uurtje met mijn zoon in de achtertuin.

Als je voor je werk op reis bent, stuur dan e-mails of ansichtkaarten naar je gezin. Bel hen op en hou het niet bij babbelen: bid ook samen via de telefoon.

Vraag je partner en je kinderen aan het einde van elke dag de volgende drie vragen:

  • "Wat gebeurde er vandaag waar je trots op bent?"
  • "Wat gebeurde er vandaag dat je graag opnieuw of anders zou willen doen?"
  • "Waar zag jij God in je dag vandaag?"


Christelijke ideeën voor het gezin - Voer nu veranderingen door!
Wanneer ik op conferenties tot Christelijke mannen over het vaderschap spreek, dan vraag ik hen om woorden te roepen die een voorstelling zijn van hun eigen vaders. Ik hoor dan vaak negatieve woorden; woorden woorden als "afwezig", "dominant", "niet betrokken". Als iemand jouw kinderen vandaag zou vragen om woorden te roepen die jouw ouderschap definiëren, of als je partner bij jouw begrafenis over jouw leven zou spreken, welke woorden zouden zij dan gebruiken? Als je niet gelukkig bent met de woorden die nu door je hoofd galmen, dan is het tijd om veranderingen door te voeren in de manier waarop jij je gezin leidt. Trouwens, als jij de man in je gezin bent, zorg er dan voor dat je niet al het leidinggevende werk in je gezin aan je vrouw overlaat; de rol van het leiderschap is niet ontworpen om alleen door haar gedragen te worden. Wees erbij betrokken!

Ik vind het erg mooi hoe dit is verwoord in de BasicBijbel: "Als je je gezin in het ongeluk stort, zul je uiteindelijk niets meer hebben..." (Spreuken 11:29)

Wanneer ik het einde van mijn arbeidsjaren zal bereiken en het kasteel van mijn bediening groot en sterk zal zijn, dan wil ik meer kunnen vasthouden dan een handvol lucht. Jij ook? Ben jij tevreden met de investeringen die je tot nu toe gedaan hebt om je gezin en je huwelijk op te bouwen? Als het antwoord "nee" is, waarom zet je de computer dan niet nu meteen uit en plan je enkele belangrijke afspraakjes met je vrouw en je kinderen?


Groei nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden